Разрешиха частично изменение на ОУП на Добрич заради бившето кино „Добрич”

От 36 гласували, 20 бяха “за”, 11 - „против" и 5-ма - "въздържал се”

Общинският съвет даде разрешение да се изработи частично изменение на Общ устройствен план на град Добрич във връзка с инвестиционното намерение на собственика на сградата на бившето кино „Добрич”, чието желание е  на това място да бъде построена жилищна сграда с търговски обекти.
Докладната бе внесена днес за втори път от зам. кмета арх. Боян Коларов, по желание на собственика на имота, след като на миналата сесия не получи одобрение.
Издадено вече строително разрешение предвижда собственикът „Тръст“ ЕООД да застрои терена, който притежава, с площ 2 900 кв.м, с коефициент 2.5 и 40% за озеленяване, каквито са параметрите на Общия устройствен план (ОУП). Инвеститорът обаче желае да увеличи коефициента на 3.0 или дори 3.5, плътността на 80% и да намали озеленяването на 20%, което би му позволило изграждане на 8-9 -етажна сграда. 
От името на комисията „Устройство на територията” арх. Емилия Добрева предложи преди Общинския съвет да се произнесе, заданието първо да се съгласува с Националния институт за паметниците на културата към Министерството на културата, тъй като сградата попада в охранителната зона на паметник на културата, каквато е сградата на Община Добричка. Сега ни се предлага абсолютно същата докладна от преди месец, която тогава не бе одобрена, припомни, арх. Добрева.
Общинският съветник Младен Матеев заяви, че Общинският съвет няма функцията да изисква всички необходими документи от министерства. Ние просто можем да вземем решение, а когато не е забранено, собственикът може да продължи без да нарушава законите, каза Матеев. Той обясни, че при всички положения предложението ще се съгласува с НИПК и не е необходимо това да е предварително условие, тъй като на всички етапи изграждането ще се съгласува с Националния институт. 
Атанас Атанасов заяви, че по принцип подкрепя всяко едно инвестиционно предложение, но уточни, че няма да подкрепи докладната, защото по думите му собственикът на имота си е позволил да разпространява слухове в публичното пространство , че има нерегламентирани отношения със съветници. Не мисля, че това е начинът да се обработват колеги да взимат едно или друго решение, заяви Атанасов. 
Герман Германов обърна внимание, че за изменение на Общия устройствен план е нужно да има сериозен обществен интерес. За да се предлага тази промяна, какъв обществен интерес ние ще защитим и по какъв начин ще помогнем градската територия да стане по красива за всички, а не само за определени лица, попита Германов вносителя на докладната. 
Арх. Коларов обясни, че след като законодателният орган е казал не, в момента изпълнява дежурна функция. Днес внасяме докладната отново, защото има изрично посочено заявление от собственика на имота, каза още Коларов и добави,  че отказва да отговаря за намеренията на когото и да било. 
Думата бе дадена и на двама архитекти, които присъстваха в залата - Анна Енчева и Красимир Пампоров - председател на Регионалната колегия на камарата на архитектите в Добрич. И двамата бяха на мнение, че сградата на киното е една от архитектурните емблеми на Добрич. Те смятат, че не са настъпили промени на обществения интерес, които да налагат промяна  на ОУП. Както арх. Енчева, така и арх. Пампоров от името на камарата на архитектите, препоръчаха на собственика да проведе конкурс за идейния проект за застрояването. Опитът показва, че най-функционалните, красиви и устойчиви сгради са се появили след архитектурни конкурси, заяви арх. Пампоров. 
В крайна сметка докладната бе одобрена, като от 36 гласували, 20 бяха “за”,  11 - „против" и 5-ма -  "въздържал се”.

Източник: МГ ДобруджаСнимка на Деня

Щрихи от Плевен