Рязък скок на нощувките през месец май в Добричка област

Приходите са 5 060.5 хил. лева

През май 2018 г. в област Добрич са функционирали 103 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 8.1 хил., а на леглата - 17.0 хиляди. В сравнение с май 2017 г. общият брой на местата за настаняване и стаите в тях нараства съответно с 14.4 и 14.1%, а леглата в тях намаляват с 10.5%.  

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2018 г., е 100.9 хил., или с 55.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2018 г. се увеличават с 52.8% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 29.8 хиляди. От всички пренощували лица 33.9% са българи, като по-голямата част от тях ( 56.6%) са нощували в места за настаняване с 1, 2 или 3 звезди. Пренощувалите чужденци са 19.7 хиляди. Чуждестранните туристи посетили област Добрич са предимно от Румъния (42.3%), Германия (20.0%), Руската федерация (5.5%) и Франция (5.2%).

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2018 г. се увеличава с 4.4 процентни пункта в сравнение със същия период на 2017 г., като достига 20.4%.

Приходите от нощувки през май 2018 г. достигат 5 060.5 хил. лв., като приходите от български граждани са 22.4%, а от чужди граждани - 77.6%.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен