Завърши Екоучилището на Младежкия воден парламент

Групата проведе в Девин 7-ото Екоучилище "Западни Родопи“

Екоучилището на Младежкия воден парламент завърши работата си.

„Радвам се да видя толкова млади хора, приятели на природата, заяви директорът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ инж.Цветелина Кънева при откриването на седмото Екоучилище на Младежкия воден парламент в Пловдив в края на юли. Тя подчерта,  че  участието  на младите хора в управлението на водите е важно за формиране на ясната им позиция за съхраняване на природата за следващите поколения.  
Г-жа Дерек, ръководител на групата на френския Младежки воден парламент към Агенция по водите „Артоа-Пикарди”, сподели, че обменът на добри практики  и идеи между младежите от Франция и България дава резултат.
Присъстваха представители на екоклубове от България и Франция. Към Екоучилището се приисъединиха и представители на Русия.
7-ото Екоучилище „Западни Родопи“ се проведе в Девин.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"