Отчетът на община Добричка за 2017-та дава вярна и честна представа за финансовото й състояние

Добруджанци

06-08-2018, 17:10

Снимка:

DobrichUtre.bg

Автор:

dobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Фестивалът "Нашата мечта - да учим и живеем заедно" в Добричка община

Според направената от Сметната палата проверка

Отчетът за бюджетната 2017 година на община Добричка дава вярна и честна представа за финансовото й състояние, посочва Сметната палата в одитен доклад. Предстои публично обсъждане на изпълнението на бюджета на общината.
Сметната палата не е констатирала случаи в работата на общината на несъобразяване със законите и други нормативни разпоредби. Не са установени и съществени недостатъци във вътрешния контрол, заключават одиторите.
Община Добричка е приключила бюджетната 2017-а с преходен остатък от 2 609 000 лева като общо е изразходвала през годината 16 041 662 лева, посочва в отчета кметът Тошко Петков. Собствените приходи на общината достигат 4 265 000 лева или годишният план е изпълнен 97 на сто.
Публичното обсъждане на бюджета ще се състои на 14 август, съобщават от общината. Дискусията с кметовете и кметските наместници на села, както и с общински съветници ще се състои от 10:30 часа, с директори на училища и детски градини и с ръководителите на бюджетни звена - от 14:30 часа, а от 16 часа - с граждани, граждански сдружения, земеделски производители и други предприемачи.