Инж. С. Славчев: Да спрем веднъж завинаги ремонта на ремонта в София

Общинският съветник предлага нов начин за контрол на качеството на пътната инфраструктура

„Да спрем веднъж завинаги ремонта на ремонта в София и да започнат да се правят качествени ремонти”. Това поиска общинският съветник и съпредседател на „Политическа група 5”, инж.Симеон Славчев на страницата си във Фейсбук.

„Лятото е времето, в което на територията на Столична община се правят ремонти на улици, булеварди, тротоари и паркови пространства. Основният въпрос е дали тези ремонти се правят качествено, дали изградените велоалеи и тротоари са направени така, че да се ползват от пешеходци и велосипедисти удобно, комфортно и устойчиво”, коментира Славчев.

По думите му столицата изобилства от примери за некачествено направени ремонти.

В изявлението си общинският съветник предлага да се изготви и приеме Наредба от Столичния общински съвет, в която ясно да бъдат дефинирани техническите изисквания при изграждане на улици, булеварди, тротоари, велоалеи, пешеходни пространства, както и извършване на ремонти на цялата инженерна инфраструктура в София. В Наредбата ще се опишат всички критерии, по които ще се оценяват участниците в обществените поръчки за изграждане, реконструкция и ремонти на територията на Столична община.

Славчев предлага и на база на критериите да се дават минус точки за всички изпълнители и подизпълнители на обществени поръчки, които извършват некачествени ремонти и не спазват сроковете, заложени в съответните договори за изпълнение. Целта е когато на база на критериите даден изпълните не спази изискванията и извърши некачествен ремонт, да получи минус точки, с които по естествен начин ще отпадне или остане по-назад в класирането на всяка обществена поръчка, на която се яви.

Съпредседателят на „Политическа група 5” отбелязва, че в наредбата трябва да се дефинира кой ще извършва контрола върху ремонтите, изграждането и реконструкцията на инфраструктурата в София. „В органа, който ще контролира, предлагам да бъдат включени представители на общинската администрация, но и общински съветници от всички политически групи в Столичния общински съвет, представители на Техническия университет, на УАСГ, на Транспортния университет, както и представители на БАН. В контролиращия орган предлагам да влязат и представители на граждански и неправителствени организации, които имат отношение по темата и най-вече експертиза”, акцентира Славчев.

Според него, със създаването на този контролен орган в контрола на ремонтите на практика се включват всички заинтересовани страни.

Ефектите на предложените от общинския съветник мерки целят създаването на качествена и устойчива пътна инфраструктура. „... никоя фирма и изпълнител на обществени поръчки няма да си позволи повече да извършва некачествени ремонти, тъй като ще бъде контролирана от много широк кръг от заинтересовани страни. Контролът ще бъде осъществяван пряко от специалисти, експерти, представители на всички политически сили в общинския съвет, както и от граждани. Ако случайно пък някоя фирма реши да не спази заложените технически изисквания за извършването на качествен ремонт, ще трупа отрицателни точки, които ще ѝ попречат да спечели следващи обществени поръчки, т.е. подборът на фирмите освен на пазарен принцип, ще става и по естествен начин на база на спазване на всички изисквания и извършването на качествени ремонти в срок. По този начин ще успеем да постигнем и най-важния ефект - обществените средства да се харчат прозрачно, ефективно, практично и устойчиво”, е категоричен инж.Симеон Славчев.

Той предлага да се създаде специална работна група към Столична община, която да разработи критерии и стандарти, по които да се строят велоалеите в София. В работната група ще влязат отново всички заинтересовани страни, за да може да се създадат такива критерии, които да предотвратят конфликтите между пешеходци, велосипедисти и останалите участници в движението, които сега на много места съществуват.

„София може и трябва да има една истинска мрежа от велоалеи, които да свързват всички точки на града. Всички тези предложения ще направя още на първото заседание на Столичния общински съвет през септември. Много се надявам да има политическа воля и здрав разум, за да ги приемем и решим кардинално и стратегически проблема с качеството на ремонтите и изграждането на добра и устойчива инфраструктура в София”, коментира още общинският съветник.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен