Район "Младост" сключи сътрудничество с Лесотехническия университет

Моят водещ мотив за тази инициатива е, че точно младите хора, студентите са основния източник на добри и иновативни идеи, каза Румен Русев

Поставихме началото на едно много хубаво сътрудничество между район "Младост" СО и Лесотехнически университет. Подписахме Меморандум за сътрудничество. Моят водещ мотив за тази инициатива е, че точно младите хора, студентите са основния източник на добри и иновативни идеи. Те имат визията и енергията да променят мисленето и средата, в която живеем. Смятам, че трябва да привличаме младите хора още от студентската скамейка да се включват активно в обществените процеси, администрацията и управлението на страната ни. Това написа във Фейсбук кметът на район "Младост" инж. Румен Русев.

"Конкретната задача, която си поставихме като начало с ректора на Лесотехнически университет проф. Илиев, е организиране на съвместен конкурс за подготвяне на проектни предложения от студенти за парковото пространство до Църквата "Рождество Христово" в "Младост" 3, което район "Младост" СО, скоро получи като дарение от друга институция. През октомври ще обявим повече детайли и срокове по реализацията на тази идея", написа още Русев.

Той изброи и други цели на меморандума и съвместните дейности:
1. Съвместно провеждане на Информационна кампания „Устойчиво използване на биологичните ресурси“;
2. Сформиране на съвместни екипи;
3. Разпространение на научни резултати чрез провеждане на кръгли маси по актуални проблеми и демонстрационни дни;
4. Организиране на научни конференции;
5. Стимулиране и подпомагане на студентската активност чрез провеждане на студентски състезания, проектни седмици, съвместни разработки, и др.;
6. Осъществяване на активен диалог с държавната власт, гражданското общество, национални и международни организации със сходни цели и приоритети.
7. ДРУГИ целесъобразни съвместни дейности.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен