1 135лв. е средната работна заплата в Старозагорска област

Мисия

26-08-2018, 13:03

Снимка:

DobrichUtre.bg

Автор:

starazagorautre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Добрич е на 22-ро място в страната по показателя средна работна заплата

За месец юни 2018 година

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за април 2018 г. е 1 082 лв., за май - 1 088 лв. и за юни - 1 135 лева, това показват данните на Националния статистически институт. През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 101 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 4.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Селско, горско и рибно стопанство“ - със 17.7%, „Строителство“ - с 11.1%, и „Култура, спорт и развлечения“ - с 9.6%. Намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Финансови и застрахователни дейности“ с 11.4%.

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 8.8% спрямо второто тримесечие на 2017 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Строителство“ - с 28.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – 23.0%, и „Административни и спомагателни дейности“ - с 21.9%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 8.3%, а в частния – с 9.5%.

В сравнение с останалите области на страната, през второто тримесечие на 2018 г., област Стара Загора е на трето място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (1 518 лв.) и София (1 118 лв.).