В Албена ще се проведе международно лятно училище

От днес до 3 септември 2018 г.

Международното лятно училище "Супрамолекулната химия в медицината и технологиите: аванси и предизвикателства" ще се проведе от 30 август до 3 септември 2018 г. в курорта Албена. Тo е насоченo основно, но не само, към студенти и млади изследователи, и има за цел да им покаже възможностите, които супрамолекулната химия дава в съвременната наука и практика. Специално внимание ще бъде отделено на методите за изследване на надмолекулни структури и дизайн на системи с насочени свойства за медицински и високотехнологични приложения.

Това училище е част от Институционалното партньорство [email protected] между Университета във Фрибург (Швейцария), Българската академия на науките и Университета в Крагуевац (Сърбия), финансирано от Швейцарската национална научна фондация в рамките на програма SCOPES 2013-2016.

В допълнение към лекциите, дадени от водещи учени, Лятното училище включва постерна сесия, в която младите изследователи и студенти могат да представят своите научни резултати.

Програмата, списъкът на лекторите и други подробности можете да намерите на адрес supramedchem.orgchm.bas.bg.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"