Повече разрешителни за строеж са издадени в Добричка област

Мисия Добрич

03-09-2018, 10:48

Снимка:

pixabay.com

Автор:

dobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Намаляват издадените разрешителни за строеж

През второто тримесечие на 2018 година

През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 32 жилищни сгради с 55 жилища в тях и 6 144 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 45 други сгради с 18 543 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 68.4%, жилищата в тях - със 103.7%, а общата им застроената площ - със 140.0% . Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 45.2%, докато разгънатата им застроена площ намалява с 23.8%.

 В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 59.0%, жилищата в тях - с 39.6%, а тяхната РЗП - с 44.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват със 72.4%, а разгънатата им застроена площ - с 50.0%.

 През второто тримесечие на 2018 г. в област Добрич е започнал строежът на 21 жилищни сгради с 35 жилища в тях и с 4 521 кв. м обща застроена площ и на 23 други сгради с 20 493 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради нарастват с 10.5%, броят на жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно с 23.9 и 16.8%. Броят на започнатите други сгради се увеличава със 155.6%, а тяхната РЗП - с 96.3%.

В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 67.2%, жилищата в тях - с 66.7%, а разгънатата им застроена площ - с 66.9%. Броят на започнатите други видове сгради, както и общата им застроена площ бележат спад съответно с 84.4 и 37.7%.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен