Създава се Областен координационен център

Добруджанци

04-09-2018, 17:55

Снимка:

Областна управа Добрич

Автор:

dobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Повече разрешителни за строеж са издадени в Добричка област

За изпълнение на Постановление на Министерски съвет № 100

Областният управител Красимир Кирилов свика днес работна среща за създаване на Областен координационен център за изпълнение на Постановление на Министерски съвет № 100/08.06.2018 г. С него се регламентира създаването и функционирането на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

На срещата, водена от областния управител присъства и заместник областният управител Живко Желязков. В нея участие взеха началникът на Регионално управление на образованието Жоро Тошков, директорът на РД „Социално подпомагане“ Ирена Баирова, представители на осемте общини в областта, както и представител на ОД на МВР – Добрич.

Областният управител припомни, че целта на Механизма е да бъде сведен до минимум броят на децата, които не посещават училище, като обърна внимание, че в ПМС №100, ясно са разписани ангажиментите на всички, според техните компетенции. В резултат на работата до момента Кр. Кирилов отбеляза, че има постъпили през юни две докладни записки от директори на училища, касаещи отсъствия на деца по неуважителни причини – от територията на общините Тервел и Балчик. Представител на Община Балчик заяви, че сега отново ще бъдат сформирани групи и ще бъде извършен обход по адреси, в отговор на въпрос от областния управител за взетите мерки. В дискусионен формат се уточниха ангажиментите и се координира дейности, които предстои да се извършат. Решено бе в срок до 10.09.2018 г. със Заповед на областния управител да бъде определен поименният състав на Областния координационен център за изпълнение на ПМС № 100/08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици от предучилищна и училищна възраст.