ИАНМСП представи информация за изпълнението на проект по "ОПИК"

Парите

13-09-2018, 15:24

Снимка:

sofiautre

Автор:

sofiautre

Всичко от Автора

Още по Темата:

ИАНМСП представи проект за успешно финансиране на български МСП

Проектът е „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) представи информация за хода на изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“.

Координаторът на проекта, Боряна Минчева, обясни, че основната цел на проекта е насърчаване на интернационализацията на български МСП, чрез предоставянето на условия за преки контакти с партньори. Секторната насоченост на проекта включва най-различни браншове, включително електроника, информационни технологии, машиностроене, автомобилостроене, интериорен дизайн, козметика, транспорт, енергетика и др.

Тя сподели, че чуждестранните фирми са били изненадани от успеха на проекта, като те не са смятали, че такава успеваемост е възможна на българския пазар.

Текущото изпълнение на проекта включва 18 организирани прояви, в които са взели участие 738 български МСП, като 573 от тях са били уникални. Очакваният брой уникалния предприятия е бил 250, с което проектът е надхвърлил очакванията си.

В проекта са взели участие и множество държави от ЕС - Германия, Чехия, Австрия, Италия, Италия както и такива от Близкия Изток - Катар, ОАЕ, Иран и др.ст.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен