Асфалтират основни улични артерии в Шабла

С 500 хиляди лева

Догодина ще бъдат ремонтирани и други улици в града, този път с 1,5 милиона.
През изминалата седмица приключи асфалтирането на някои от най-важните за движението в Шабла отсечки от улици в града ни. Асфалтирани бяха: ул. „Добруджа“ – от началото на улицата до кръстовището с ул. „Възраждане“ и ул. „Кубрат“; ул. „2-ри юни“ – от пресечката с ул. „Струма“ до пресечката с ул. „Поморие“; ул. „Изгрев“ – от пресечката с ул. „Комсомолска“ до пресечката с ул. „Кубрат“. Извършени бяха и „зачиствания“ към всички пресечени улици и междублокови пространства. Част от поръчката беше и изпълненото чакълиране на ул. „2-ра“ в с. Езерец. На ул. „Комсомолска“, към СУ „Асен Златаров“ бе направена и повдигната пешеходна пътека.
Самата поръчка е на стойност над 550 000 лв. с ДДС и независимия строителен надзор. От тях 500 000 лв. са целево финансиране от Централния бюджет (с ПМС от декември 2017-та година), а 51 240 лв. – от бюджета на община Шабла. Изпълнител на поръчката е „Пътно строителство“ АД – Добрич.
Избраните участъци за ремонт, с оглед на усвоените и налични финансови средства, бяха избрани както заради лошото състояние на настилката на изброените улици, така и за облекчаване на интензивния трафик (най-вече на тежкотоварни автомобили) по улиците „Равно поле“ и „Нефтяник“.
От кмета на община Шабла Мариян Жечев, научихме, че в процес на одобряване е и проект по Програмата за развитие на селските райони на стойност около 1,5 млн. лева. По него ще бъдат основно рехабилитирани улиците „Комсомолска“, „Марица“, „Нов живот“, „Беласица“ и „Заводска“ до кръстовището със „Струма“. Предвид тежките административни процедури по Програмата, се очаква ремонтът да започне след около година.