Класирането за прием в детските заведения в Пловдив

Класирани бяха общо 329 от кандидатстващите

В проведеното на 4.10.2018 г. текущо класиране за прием в детските заведения на град Пловдив взеха участие 585 деца (с 239 по-малко от предходното класиране).  От тях най-много са децата на яслена възраст – 342. За първа възрастова група заявления за участие в класирането бяха подадени за 124 деца, за втора – 84, за трета подготвителна група – 19 деца, и само 16 деца кандидатстваха за четвърта подготвителна група.
За класирането бяха обявени общо 627 свободни места, като 281 от тях за децата в яслена възраст, 83 – за първа възрастова група, 76 – за втора възрастова група, 108 – за трета подготвителна група, и 79 места за четвърта подготвителна група.
Класирани бяха общо 329 от кандидатстващите – 244 деца за детските ясли, 33 за първа възрастова група, 27 за втора възрастова група, 16 за трета подготвителна група и 9 за четвърта подготвителна група. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 12.10.2018 година.
След класирането на 4 октомври остават незаети общо 298 места, съответно за яслени групи – 37 места, за първа група – 50, за втора група – 49, и за подготвителните групи съответно 92 за трета и 70 за четвърта.
Следващото класиране е на 23 октомври 2018 г. При подаване на заявления за него, родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които ще бъдат публикувани в срок до 15 октомври включително. Повече информация родителите могат да намерят на страницата на системата за прием на адрес www.dz-priem.plovdiv.bgСнимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"