Пловдивският университет е домакин на най-мащабния форум в областта на химията

11 Chemistry Conference се организира за 11-та поредна година

За 11-ти пореден път Химическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ организира мащабна конференция по химия с международно участие „11 Chemistry Conference (11СС)“  (https://11cc.uni-plovdiv.net/). Форумът се провежда на 12 и 13 октомври в залите на Парк-хотел „Санкт Петербург“. Днес събитието откри  ректорът ПУ „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Запрян Козлуджов.
„11CC се очертава да е сред най-мащабните и значими форуми в областта на химичната наука у нас за 2018 г. Въодушевени сме, защото форумът ни набира популярност и значение. За 11СС се регистрираха 219 участници от 16 страни. Ще се съберем колеги от цялата страна. От чужбина ще дойдат и наши традиционни партньори, с които от години поддържаме активно сътрудничество. Това са учени от Австрия, Великобритания, Испания, Франция, Турция и Полша. Постижение за нас е, че за първи път към конференцията проявиха интерес и учени от Русия, Унгария, Пакистан, Нигерия, Саудитска Арабия, Индия и Алжир“, разказа за конференцията деканът на Химическия факултет доц. д-р Веселин Кметов.
Той допълни, че общо 413 имена присъстват в авторския индекс на изпратените за участие в научния форум разработки. „Това е убедително доказателство за интернационалното значение на химията като наука и за добрата международна разпознаваемост на химичния колегиум у нас“, каза още доц.Кметов.
В двата работни дни ще бъдат изнесени 12 пленарни доклада, 26 доклада по секции и над 130 постерни презентации. На конференцията са поканени и студенти и гости без регистрации.
В качеството си на международен форум, конференцията 11СС  е съфинансирана от Фонд „Научни изследвания“ по проект ДПМНФ 01/17 23.08.2018, а спомоществователи са ПУ „Паисий Хилендарски“ и Парк-хотел „Санкт Петербург“. Спонсори на събитието са фирмите: „АСМ2“ ЕООД, „T.E.A.M.“ ЕООД, „Медицинска техника и инженеринг“ ООД, „Неохим“ АД, КЦМ АД; „Алименти“; „Аквахим“ АД и „Хрома“ ООД. За тях в първия работен ден на конференцията – 12 октомври, е предвидено фирмено изложение.
„Днес Химическият факултет се е заел с мисията да се бори с насложените в обществото стереотипи и да покаже, че „ХИМИЯТА НЕ Е ЗЛИНА“. Химията е в основата на развитието на важни сектори: здравеопазване, екология, енергетика, агробизнес и храни, електроника и  нови материали и какво ли още не. Днес все по-ясно се откроява необходимостта от експерти химици – те са „властелините на материята“. Но по-важно е да осигурим нужното високо ниво от компетенции на тези експерти, за да могат те, управлявайки материята, да способстват за просперитета на обществото и да спомагат за запазване на природата и здравето на хората“, подчерта доц. д-р Веселин Кметов, декан на Химическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.