Ще има ли Асеновград своята художествена галерия?

Заложени са 8000 лв. в инвестиционната програма за изготвяне на идеен проект

Кметът на община Асеновград д-р Емил Караиванов коментира идеята за създаване на Градска художествена галерия.
Тази идея битува в общественото пространство от много години, тъй като Асеновград е творчески извор и вдъхновение за много художници, а и не са малко майсторите на четката, родени в Асеновград. Всички те по една или друга основателна причина не се осъществиха. Гражданска група „Станимашка фотографчийница” направиха предложение по време на публичното обсъждане на общинския бюджет за 2019 г. бившият ресторант „Москва” и част от първия етаж на стария хотел „Руен” да бъдат приспособени за Градска художествена галерия.
„Както казах и тогава, приветствам идеята, и освен това, сме предприели действия към нейната реализация. Заложили сме 8000 лв. в инвестиционната програма за изготвяне на идеен проект”, така коментира темата за Градска галерия кметът д-р Караиванов. Той допълни още, че администрацията работи по изготвяне на необходимите промени в някои наредби, тъй като дворът на ресторанта е предоставен за ползване от Общинския инспекторат и той трябва да се извади от неговия сграден фонд. Сградата попада и в групови паметници на културата, които са зоната между улиците „Трети март”, „Изложение” и „Ради Овчаров”, за което е необходимо да се мине през нормативна процедура с Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерството на културата.
„Накратко казано – вървим в посока към реализирането на тази дългоочаквана идея от ценителите на художественото изкуство в Асеновград”, допълни още д-р Караиванов.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен