Подобряват градската среда в Пловдив

Започват мащабни строително-ремонтни дейности

Община Пловдив ще проведе церемония първа копка по Проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на събитията е да бъде даден старт на строително ремонтните дейности по Проекта и да се популяризира дейността на Община Пловдив.  
Събитието ще се проведе днес:
- 10:30 ч. - Първа копка обект Г6 - Благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ I - комплексно жилищно строителство и УПИ III - комплексно жилищно строителство, търговия, услуги, клубове и зеленина (имот с кадастрален №520.1278) в кв. 443 по плана на Първа градска част - север, гр. Пловдив;
- 11:00 ч. -Първа копка на обект Г9 - Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици, намиращи се в Пловдив, Първа градска част - север: ул. „Асен Златаров”, ул. „Хеброс”, ул. „Панайот Пипков”, ул. „Калофер”, ул. „Хъшовска”, ул. „Артилерийска”, ул. „Никола Сапунов”, ул. „Весела”, ул. „Тополница”, ул. „Ламартин”, ул. „Лютиче“.
- 11:30 ч. - Първа копка на обект Г3 - Рехабилитация и реконструкция на тротоари по бул. „Княгиня Мария Луиза” – от кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза” и ул. „Петко Д. Петков” до бул. „Източен”, озеленяване и благоустрояване на прилежащи зелени площи, озеленена площ за широко обществено ползване на пл. „Света Петка”- УПИ I - озеленяване, кв. 130 по плана на Първа градска част - юг, Пловдив. Реконструкция и рехабилитация на пътна настилка, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици, намиращи се в Пловдив: ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Света гора“ , ул. „Георги Раковски“  и ул. „Съединена България“.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"