Млади химици се сбогуват с Пловдивския университет

"По-малко, но все по-ценни стават абсолвентите", казва деканът доц. д-р Веселин Кметов

На тържествена церемония днес от 10:30 ч. в Спортната зала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” дипломите си ще получат 56 бакалаври и 30 магистри на Химическия факултет.

"Гордеем се с нашите възпитаници! Нека да са „гладни“ за успех, защото успехът никога не бива да бъде изяждан и да са „жадни“ за знания, защото тази жажда е неутолима", заяви деканът на ХФ, доц. д-р Веселин Кметов.
Абсолвентите тази година са с 21 по-малко в сравнение с миналата, като негативната тенденция ще се запази в национален мащаб и в следващите години, коментира доц.Кметов. За опасния спад в броя на студентите по природни науки се пише и говори много, допълва той и припомня, че в тази връзка в МОН се обсъждат възможности за освобождаване от такси за обучение в неатрактивните, но важни професии, сред които са и петте предлагани във факултета химични специалности.
На химията разчитаме за нови лекарства, препарати за растителна защита, нови материали, технологии и решения за опазване и съхранение на околната среда и безопасността на храните. Европейската комисия обяви 2019-а за година на Периодичната система на химичните елементи. Днес знаем, че всичко около нас, а и самите ние сме „сглобени“ от атомите от тази периодична система, но все повече се нуждаем от отговорни специалисти, които да разбират „сглобеното“, да могат да „сглобяват“ и да контролират „химичните сглобки“. Подготовката на такива специалисти е мисията на Химическия факултет, категоричен е деканът на ХФ в ПУ „Паисий Хилендарски“.
Тежка и трудна за усвояване е химичната наука. От започналите обучение преди четири години 101 първокурсници, на 9 февруари дипломи ще получат едва 56. Затова пък гордостта  от успешно дипломиране е по-голяма и значима, заради преодолените трудности, заради поетите предизвикателства и отговорности, коментира още доц. Кметов. Според него особена похвала заслужават отличниците на Випуск 2018 – четирима бакалаври и двама пълни отличници магистри. Тази година „първенец“ на випуска са две студентки с равен успех „Отличен - 5.97“ от специалност „Анализ и контрол“ – Ани Иванчева и Мая Иванова. Двете ще имат честта да прочетат Галилеевата клетва по време на тържествената церемония.
В качеството си на важни партньори и потребители на кадри, обучени от Химическия факултет, поздравления към абсолвентите ще поднесат официални представители от „Агрия“ АД, ЛИ „Алименти“, „Биовет“ АД, „Монди“ ЕАД. От развитието и модернизацията на обучението в нашия факултет зависят и бъдещите успехи на бизнеса, разчитащ на специалистите с компетенции в химията, смята деканът доц. д-р Веселин Кметов.
За празничното настроени на церемонията по връчване на дипломите ще допринесат изпълненията на представителната студентска музикална формация на ПУ „Паисий Хилендарски“ – "Жарава" с ръководител Владимир Величков.
Промоцията на Химическия факултет ще се проведе днес от 10:30 ч. в Спортната зала на ПУ „Паисий Хилендарски” на бул.“България” № 236А, Пловдив.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"