Ръководството на "Ботев" се срещна с Фонда за градско развитие

Спорт

12-02-2019, 11:00

Снимка:

Община Пловдив

Автор:

plovdivutre

Всичко от Автора

Още по Темата:

"Ботев“ получи зелена светлина за стадиона

"Ботев" подписа с Феребори Доре

Възможно е проектът за стадиона да бъде финансиран под формата на заем

Проведе се работна среща между представители на ръководството на ПФК Ботев АД и на Фонда за градско развитие.
На срещата бе потвърдено, че след полученото миналата седмица от УО на ОПРР становище и получените писма за принципна подкрепа от междинното звено при Община Пловдив за финансиране чрез финансови инструменти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ ОПРР 2014 – 2020,  както и на кмета на Община Пловдив, проектът „Реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните на стадион „Христо Ботев“ попада в обхвата на дейностите, които са допустими за финансиране и е възможно той да бъде финансиран под формата на заем от Фонда за градско развитие.
На срещата бяха обсъдени необходимите действия, които следва да бъдат извършени, както и документите, които трябва да бъдат представени от ПФК Ботев АД по отношение на функционалността на обекта, изискванията към бизнесплана и предоставяне на необходимите обезпечения.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"