Подадени са пет оферти за концесията на Летище София

В момента проверяват дали подадените заявления отговарят на изискванията на тръжната процедура

Пет оферти от международни компании с богат опит в сектора са подадени за концесията на Летище София. В момента комисията за провеждане на процедурата проверява дали подадените заявления отговарят на изискванията на тръжната процедура. Финансовите и технически оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 9 май 2019 г. в открито заседание. Цялата документация по проекта е публикувана на неговия уебсайт и е достъпна за обществеността, за да се гарантира прозрачност на процеса. 

Международната финансова корпорация (МФК/IFC), член на Групата на Световната банка, и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подпомагат Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията при провеждането на търга за концесията на летище София с прилагането на най-добрите световни практики.

„Ставаме свидетели на налагането на България като привлекателна инвестиционна дестинация в региона“, заяви Фабрицио Дзарконе, постоянен представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия. Според него ефективно работещите институции, които гарантират равнопоставеност на инвеститорите в съчетание с прилагането на регламентите на ЕС, са от изключителна важност за отключването на икономическия потенциал на страната.

„ЕБВР със задоволство отбелязва, че концесията привлича петима международни играчи с богат опит и доказани успехи в сектора“, каза Лариса Манастърли, директор на ЕБВР за България. „Целта е да изберем солиден международен оператор с възможности да развие летището, за да отговори най-добре на нуждите на пътниците и на българската икономика. Това ще е добра новина и сигнал и за други инвеститори, които се надяват да дойдат в България".

През последните две десетилетия в световен мащаб се наблюдава тенденция управлението на летищата да се поема от частния сектор, като в повечето случаи се използва моделът на публично-частно партньорство (ПЧП), включително чрез договори за концесия. В Европа през 2016 г. 41% от всички летища имат частни акционери, което представлява увеличение с 22% от 2010 г. насам.

„Чрез привличането на частен капитал и експертиза, летищните концесии могат да донесат значителни икономически ползи, като стимулират растежа на туризма, увеличат товарните превози и повишат качеството на услугите за пътниците. Всичко това води до намаляване на фискалната тежест за правителствата“, отбеляза Георги Петров, мениджър ПЧП инфраструктурни проекти за Европа и Централна Азия на IFC.

Правителството на България цели да постигне подобни резултати за страната с концесията на летище София. Съгласно условията на концесията цялата летищна инфраструктура и активи остават собственост на държавата. На частния партньор ще бъдат предоставени права да управлява летището за срока на концесионния договор.

На 5 юли 2018 г., правителството стартира открита, конкурентна тръжна процедура, за да избере най-квалифицирания партньор за управлението на летище София. Инвеститорът, който предложи комбинация от най-високо годишно концесионно възнаграждение и най-добра цялостна визия за устойчиво развитие на летището, ще спечели правото да го управлява. Победителят трябва да плати и фиксираното първоначално възнаграждение от 550 млн. лв.

За повече информация за концесията на летище София посетете www.concession-sof.bg . 

За МФК/IFC

Международната финансова корпорация (МФК/IFC) - член на Групата на Световната банка, е най-голямата институция за глобално развитие, насочена към частния сектор на нововъзникващите пазари. Работим с повече от 2000 фирми в цял свят, като използваме нашия капитал, експертни знания и влияние за създаване на пазари и възможности в най-трудните райони на света. През финансовата 2018 г. предоставихме над 23 млрд. долара дългосрочно финансиране за развиващите се страни, използвайки силата на частния сектор, за да премахнем крайната бедност и да стимулираме споделения просперитет. За повече информация посетете www.ifc.org 

Да останем свързани

www.facebook.com/IFCwbg

www.twitter.com/IFC_org

www.youtube.com/IFCvideocasts

www.ifc.org/SocialMediaIndex

www.instagram.com\ifc_org

За IPPF на ЕБВР

Освен съдействие за процедурата за отдаване на летище София на концесия, в момента Програмата на ЕБВР за подготовка на инфраструктурни проекти (ППИП - IPPF) предоставя помощ за 8 други тръжни процедури на ПЧП в региона, включително пристанища в Украйна и Египет, управление на инфраструктурни обекти в Гърция, Казахстан и Йордания, пътища в Ливан и летища в Йордания.

 Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"