Видеосреща събира млади хора от Благоевград, Пловдив и Бургас

Ще участва Теодор Стойчев - ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България

Днес от 13:30 до 14:00 часа в Европейския информационен център „Европа директно“ - Благоевград (приемна структура на ЕИЦ „Европа директно“ - Благоевград е Търговско-промишлена палата - Благоевград) ще се проведе среща с участието на Теодор Стойчев - ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България. В нея ще участва и Ромео Шатев - председател на УС на Търговско-промишлената палата в Благоевград.
Поводът е видеосреща, която ще събере млади хора от Благоевград, Пловдив и Бургас, за да обсъдят значението на предстоящите избори за Европейски парламент и факторите, които ще определят тяхното участието в изборите.
В срещата, организирана от европейските информационни центрове "Европа директно" в Благоевград, Пловдив и Бургас и Бюрото на Европейския парламент в България, участие ще вземе и Теодор Стойчев - ръководител на Европейския парламент - Бюро в България, който ще се включи в разговора от Благоевград.