"Риск инженеринг" модернизира и въведе в експлоатация два турбогенератора за нуждите на "Топлофикация"

Нови противоналегателни турбини и генератори ТГ № 4 и ТГ № 9 замениха съществуващите в ТЕЦ "София изток" и ТЕЦ "София". Целта на модернизациите е да обезпечи базовите топлинни топлофикационни товари и да произвежда комбинирано топлинна и електрическа енергии. Турбините, генераторите и спомагателното оборудване са нови, със съвременен дизайн, високо енергийно ефективни и притежават висока експлоатационна надеждност.

Инсталираното оборудване надвишава изискванията на компанията – възложител. При изискване от 10% икономия на използването гориво и параметри от КПД общо ≥75%, съгласно Европейската директива за насърчаване на комбинираното производство и националното ни законодателство, е постигната икономия на гориво между 14-16,5%, но не по-малко от 12% и КПД общо от 86-88%.

Основните принципи на работа на турбогенератора са:

- Икономия на гориво

- Комбинирано производство на електроенергия

- Непрекъсната работа

- Висока експлоатационна надеждност на агрегата

- Централизирано управление на агрегата и спомагателните съоръжения

Енергийната ефективност на турбогенераторите за производство на електрическа и топлинна енергия са оценени съгласно регламента на Директива 2004/8/ЕС.

Турбогенераторите и спомагателното оборудване са предоставени на "Топлофикация София" ЕАД в изпълнение на договори:

"Инженеринг на турбогенератор с мощност 35 MW и спомагателно оборудване за ТЕЦ "София".

"Модернизация на турбоагрегат ТГ 4 в ТЕЦ „София Изток” с нова противоналегателна турбина".

***

30 години "Риск Инженеринг" АД е водещ и единствен лидер на българския пазар в сектора на консултациите и проектирането в областта на ядрената енергетика и ядрения бизнес. Основана от група български инженери, тя е сред първите частни компании в областта на научно-техническите, консултантски и инженерингови услуги в България.