Процедурата за закупуване на електрически мотриси бе прекратена от БДЖ

Процедурата е прекратена поради неявяване на двама от участниците на етап за провеждане на преговори

С решение на управителя и прокуриста на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД на 5 април е прекратена процедурата по закона за обществените поръчки/ЗОП/ за доставка и гаранционна поддръжка на до 16 броя новопроизведени електрически мотрисни влака за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” EООД”, съобщиха от компанията.

Процедурата е прекратена поради неявяване на двама от участниците на етап за провеждане на преговори.

Сключването на договор с единствения участник, допуснат до оценяване и класиране в процедура на договаряне води до положение, при което не може да бъде постигнато сравнение на поне два и повече подходящи оферти, за да се избере икономически най-изгодната, което нарушава принципа на свободната конкуренция, изтъкват от БДЖ. 

Сред другите аргументи за прекратяването на процедурата по ЗОП е и това, че единственият участник в нея е предложил цена, надвишаваща предвидената прогнозна стойност за изпълнението на обществената поръчка.

Пълният текст на решението и мотивите за прекратяване на процедурата са публикувани в раздел „Профил на купувача” в официалния сайт на БДЖ (www.bdz.bg).

Съгласно изискванията на ЗОП в момента тече 10 дневен срок за обжалване на решението на възложителя.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"