Във Варна има 18 болници, 10 са частни

Животът

11-12-2023, 12:39

Снимка:

УМБАЛ "Света Марина" - Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Мисля, че отварянето на нови структури в последните години до голяма степен става чрез съдействието на лобита, а не по каналния ред, казва проф. Петко Маринов. Столичната болница „Св. София" има намерение да отвори нова база с 500 легла във Варна. Има ли нужда в региона от такава клиника, колко са болниците сега, кой ще работи в нея и защо новите болници не спират да се роят, попитахме проф. Петко Маринов. Той е представител на частната болница „Еврохоспитал" във Варна и е декан на Факултета по фармация при Медицински университет – Варна.

- Проф. Маринов, има ли във Варна частни болници?

- Във Варна в момента има 10 частни болници, тоест от 18 съществуващи болници в града – повечето са частни. Вярно е, че трите най-големи болници във Варна са държавни – УМБАЛ „Св. Марина", която е втората най-голяма болница в България, „Св. Анна" – бившата окръжна, и ВМА-Варна. Но в града съществуват и 10 частни болници, от които две са многопрофилни, а останалите са специализирани за активно лечение, както и за рехабилитация.

- Предполагам, че в областта има още болници?

- Да, има още две – в Девня и в Провадия. За Варна като област болниците са 20, от които 10 са частни. Истината е, че ние нямаме толкова голяма частна болница, каквато предлага д-р Христо Мазнейков, но правилният въпрос е дали имаме нужда.

- И какъв е отговорът – имате ли нужда?

- Според официалните становища на БЛС, РЗИ и РЗОК такава нужда няма, след като данните показват използваемост на легловия фонд от около 50%. Така че решението трябва да бъде взето на базата на становището на компетентните институции във Варна, защото те найдобре знаят какви са потребностите на гражданите на местно ниво.

- И все пак вие сте част от този град, а и сте частен инвеститор в здравеопазването му, какво е вашето виждане – има ли потребност от нова голяма болница и има ли в момента достъп до качествени медицински услуги?

- На база на обективните данни на компетентните институции, се вижда ясно, че няма такава потребност. На втората част от въпроса – имат ли достъп гражданите до високоспециализирана и качествена медицинска помощ, отговорът е да. Не бива да забравяме, че Варна е университетски град и трите найголеми болници обучават не само студенти по медицина, но и специализанти и те са ковачницата на кадри основно за региона. А УМБАЛ „Св. Марина" освен, че е втората по големина в страната, е и най-високотехнологичната, затова се дава като пример за европейска болница. Имаме и и редица специализирани болници за онкологични заболявания, АГ, очни, хирургически, за рехабилитация. Вероятно има някои варненци, които търсят медицинска помощ помощ в София, но и много пациенти от други области търсят и намират помощ във Варна. Зависи от предпочитанията на пациентите. Във Варна работят десетки пъти повече хабилитирани лекари и специалисти, отколкото може да предложи д-р Мазнейков в една нова болница в града.

- Имат ли избор къде да работят медицинските специалисти във Варна или са превърнати в „крепостни селяни"?

- Не мога да кажа, че има такава практика, аз лично не знам за такива случаи. Мисля, че който е поискал да си смени работното място, го е направил. Медицинските специалисти в града имат право на избор къде да работят.

- А има ли дефицит на кадри във Варна?

- Въпросът с кадрите е актуален и то не само за Варна. Въпреки, че това е един от университетските градове и тук има недостиг. Самият факт, че в системата работят хора на пенсионна възраст, го показва. И една от причините за това е, че завършващите в България студенти по медицина намират своята реализация в чужбина. Така че „глад" за специалисти има и който се появи на пазара на труда ще намери начин да се реализира.

- Как ще се отрази на този „глад" появата на една нова болница с 500 легла?

- Заявката е в новата болница да работят 600 души, от които голяма част ще са лекари, трудно ми е да си го представя, но вероятно ще се обезлюдят други болници. А това, че тук ще дойдат да работят един или два дена в седмицата лекари от София едва ли решава проблема и не това е начинът за предоставяне на качествени медицински услуги. Според мен е порочна практика разкриването на втора база, защото така заобикаляме ЗЛЗ, където процедурата за нова болница е доста потрудна. Най-лесният начин да се получи веднага разрешение за работа е чрез нов адрес.

- Защо е това безкрайно желание на частните инвеститори да разкриват нови болници, толкова ли е печелившо?

- „Еврохоспитал" е най-голямата частна болница във Варна, има 80 легла и мога да кажа, че дейността е свързана с много трудности. Ако ръководството трябва да поддържа добра база, то трябва непрекъснато да инвестира в развитието на тази болница. Когато има заявка за разкриване на нова болница обикновено в нея се предвижда извършване на „печеливши дейности".

- Трябва ли да оставим болничният пазар да се развива по този необуздан начин, по който се случва в момента или трябва да има работеща регулация?

- Регулация има и в момента, мисля, че отварянето на нова болница в последните години до голяма степен става чрез съдействието нлобита. По каналния ред, ако тръгне някой да прави болница, едва ли ще се получи.

- Тоест, регулация има, но не важи за всички?

- Можем да кажем, че регулацията позволява да се заобикаля ЗЛЗ по някакъв начин. Явно хората, които са успели, са намерили начин.

- Но така ли трябва да бъде – да има двоен аршин?

- Разбира се, че не трябва. Мисля, че е безсмислено да се създават нови структури. Ние сме на едно от първите места в ЕС по активни легла, а използваемостта показва, че 50% от тях стоят празни. От друга страна липсата на здравни кадри – лекари и медицински сестри, да не говорим за помощен персонал като санитари, е голям. Тоест, от една страна имаме анализите на регионалните здравни институции за липсата на необходимост от нова болница, от друга дефицит на кадри, и въпросът е защо и как една такава голяма болница ще функционира.

- Това е така, но каква е рецептата, за да спре отварянето на болници, от които очевидно нямаме нужда и то при условие, че имаме законодателство, което не е лошо, но се заобикаля? Какъв е полезният ход в това положение и какви ще са последствията, ако нес е направи?

- Това е добър въпрос с много труден отговор. Мисля, че това, което е регламентирано в ЗЛЗ е правилно и за да се получи разрешение за нова болница, министърът не трябва да гледа в тавана, а да следва процедурата със становища от РЗОК, РЛК, РЗИ, НЗОК, ИАМН. При положителни становища отвсякъде министърът дава разрешение, но когато и където има отрицателни становища на регионално ниво, процедурата трябва да бъде спряна.

- Бихте казали на хората, които ще вземат крайното решение?

- Да спазват процедурите в закона.

Автор:clinica.bg