Какво предстои да се случи на 21.12.2012? Част ІІ

Реалности и заблуди за края на света

Темата за 2012-а и нейния финален период нашумя твърде много в медийното пространство. Тя има своите исторически, астрономични, психологични, конспиративни, астрологични и езотерични ракурси. Пред Bulgariautre.bg ученият Филип Филипов прави опит да анализира накратко всички тях. В серия от статии той ще разкрие пред нас истините и заблудите, свързани с теориите за Календара на Маите, парада на планетите, галактическото подравняване и страховитите очаквания за три дни мрак, супер соларна буря, навлизането на астероид, комета и тайнствената планета Нибиро и свързаните с това очаквания за катаклизми.


В първата част на статията бяха разгледани теориите за календара на Маите,  Парада на планетите и подравняването с Галактическият център. А сега продължаваме с останалите астрономически феномени, които според Филип Филипов са обект на спекулации и интрумент за създаване на масова психоза.


Преминаването през гравитационната равнина на галактиката

 

Някои специфични теории относно годината 2012 намекват, че през тази година ще стане преминаването на цялата Слънчева система през общата галактична равнина на Млечния път(виж графиките в слайдшоу). Ако това се случи, то Слънчевата система ще е силно повлияна от гравитацията на галактиката ни и в рамките на няколко хиляди години може да се реализира астероидна бомбардировка на вътрешните области на планетната ни система. Такива процеси със сигурност е имало в миналото на Земята и вероятно такъв процес е причината за ликвидацията на динозаврите.

От научна гледна точка, позицията, че това ще се случи точно на 21.12.2012 е доста глупава и неадекватна, защото човечеството трябва да има странична гледна точка спрямо цялата ни галактика, че да прецени, кога точно ще стане цикличното преминаване на Слънчевата система през равнината на Млечния път. Ние нямаме такава гледна точка на този етап и това не може да се прецени прецизно. От друга страна, това преминаване не може да се случи само за една определена дата на дадена година, защото глобалния цикъл на синусоидално движение на Слънчевата система спрямо галактичната равнина се измерва с десетки милиони години(а периода на ротация на Слънцето около галактичния център е от порядъка на 240 милиона години). Поради тази причина едно конкретно преминаване на цялата ни звездна система през равнината на галактиката трае стотици хиляди земни години, а не един единствен календарен ден. Ето защо, всеки разумно мислещ човек, притежаващ достатъчно задълбочени познания както в астрологията, така и в астрономията игнорира фалшивите медийни изяви на редица „пророци” на свършека на света.

И ако тябва отново изясним, преминаването на Слънчевата система през гравитационната равнина на галактиката на този етап не може да бъде точно прецизирано по време чрез съвременните научни подходи. Само Бог или ангелските йерархии (духовните творци на Слънчевата система) или Духовните учители на човечеството или свръхнадарени ясновидци с галактична визия за процесите в космоса или извънземни цивилизации, опериращи в цялата галактика могат да дадат точна информация кога точно гравитационното поле на галактиката може да дестабилизира Слънчевата система. На този етап няма сериозна информация по темата и поради тази причина е безсмислено хората да се страхуват от това. И дори да има такава информация, със сигурност, тя няма да звучи по следния начин: „преминаването през гравитационната равнина на млечния път ще се случи на 13.02.2013 петък и тогава ще дойде астероид, който ще унищожи Земята....” А ще звучи така: Слънчевата система навлиза за няколко десетки хиляди години в ситуация на астероидна и метеоритна бомбардировка от 10-то хилядолетие до 110 хилядолетие...


Смяна на магнитните полюси на 21.12.2012


В интернет пространството често се говори за смяна на магнитните полюси на Земята, за изключително мощно Слънчево изригване или пък за навлизане в Слънчевата система на планетата с нестандартна траектория – Нибиру, избухването на свръхнова звезда, мощно гама избухване в близкия космос, падането на астероид и някакво странно явление, характеризиращо се с „тридневен мрак”, които щели да предизвикат грандиозни катаклизми или край на човешката представа за подреден свят.

Определено се знае, че смяната на магнитните полюси на Земята предстои и съвременното човечество като цивилизация не е наблюдавало в своята история такова явление. Специфичното тук обаче е, че този процес не може да протече за един ден, а трае десетки или стотици години. Ако започва трансформация на магнитното поле на Земята, то това ще има важни симптоми, които ще бъдат видими от всеки с обща култура, например: странно и необикновено поведение на магнитната стрелка на компаса, нетипично поведение на животните и нарушаване на техните миграционни цикли, наличие на северно сияние на географски ширини, които обикновено не се свързват с това явление, дестабилизация на магнитното поле и поява на магнитни аномалии по цялата земя – трансформация на магнитното поле от дипол в мултипол(от двуполюсна структура в структура с многобройни по-слаби точки на северно и южно магнитно поле - виж графиката), нарушаване на нормалното действие на електронната апаратура особено при самолети и поява на по-силна космическа радиация, проникваща до земното равнище. Тъй като такива симптоми в Природата не се наблюдават в момента, трябва да се отхвърли възможността за такъв род скорошен катаклизъм. Той може да се случи през 2013 или всяка следваща година в близките хилядолетия. В такава ситуация най-опасна би била космическата и слънчевата радиация и ако човечеството открие способи за създаване на силни магнитни полета за екранировка на алфа и бета радиацията, както и метод за екранировка от рентгенови и гама лъчи, би увеличило шансовете си за оцеляване.

В резюме: в момента не се наблюдават сериозни симптоми, че предстои смяна на магнитните полюси до няколко дни и седмици и хората не трябва да се страхуват, че това ще се случи до края на годината или в началото на следващата.

 

Супер соларна буря на 21.12.2012


Слънчевата активност е ключов фактор за развитието на човешката култура, живот и съзнание. Нашата звезда, гледана от Земята с просто око, има спокоен и уравновесен вид, но ако използваме вече свободно достъпните в Интернет данни от различни спътници, които постоянно следят светилото ни от достатъчно близо, ще видим, че то има изключително динамичен и бурен живот. За радост дори мощните изригвания на Слънцето да достигат планетата ни, тя е способна да защитава своите организми, чрез магнитното си поле. Главна и то сериозна опасност ще възникне, ако при евентуално свръхмощно соларно изригване, държавите по света не реагират навреме и не изключат своите електрически мрежи, електроцентрали и трансформатори, в следствие на което те претърпят авария. Тогава дадена малка държава, която няма ресурс за бързо възстановяване след такава критична ситуация, би изпаднала в затруднено положение за десетилетия. Ето защо, всяко правителство има специална служба за реакция при нестандартно Космическо време, която получава наличната информация от световните наблюдателни мрежи. Остава само да вярваме, че администрация в българското правителство ще успее да свърши навреме своята работа, ако случайно грандиозна слънчева буря все пак се случи. Полезно би било, ако българските граждани и по-специално депутатите в настоящото народно събрание потърсят отчетност, как работи и готова ли е за спешна реакция тази администрация в изпълнителната власт. По този начин хората ще имат повече информация и няма да се подават на страх и масова параноя. За радост настоящата Слънчева активност не може да се характеризира с наличие на твърде чести свръхмощни изригвания и едва ли в близките няколко месеца тази тенденция ще се промени.

Освен това българското езотерико-християнско учение на Учителя Петър Дънов и антропософската традиция на Рудолф Щайнер ни дават информация, че Слънцето е всъщност физическото тяло на космическия Христос, а Логосът – Христовият Дух, е макрокосмичното съзнание на Слънцето. Освен това според тези духовни учения, разумен живот има навсякъде във Вселената – буквално на всички планети и звезди, включително и на самото Слънце, дори нещо повече - самите планети и звезди са живи разумни същества от висш порядък. Знае се, че слънчевата активност и процесите на Слънцето пряко зависят от работата на т.нар. Слънчеви посветени и великата духовна цивилизация, която обитава Слънцето. Ето защо, всяка една мощна слънчева буря зависи не от някакви материалистични и механични процеси на Слънцето, а от разумната дейност на изключително напреднали и еволюирали в духовно и морално отношение Велики същества, които се грижат постоянно за повдигането и добруването на цялата Слънчева система, включително и на човешката цивилизация на Земята-единствената, която в нашия локален космос се проявява на материален план. Знае се също така, че ако човечеството прояви тенденции на духовно извисяване, миротворчество, справедливост и прилагане на Христовото учение, във всички нива на цивилизацията, то Слънчевите посветени ще помогнат на земните разумни души да се повдигнат и да имат стабилни условия за живот и развитие. Обаче ако човечеството продължава да се подчинява и робува на онези сили, които съзнателно и активно се борят с Христовия Дух, като създават войни, позволяват ужасни престъпления, хаос, дестабилизация в духовния и физическия живот на хората и ги превръщат в роби на консуматорските идеали, то вероятността от слънчеви шамари към цялото земно човечество става много, много голяма. Те ще припомнят, че Христовото съзнание на Слънцето е центърът на системата ни и че ние хората на Земята сме призвани да да ги следваме в духовно и морално отношение, както на лично, така и на общочовешко ниво.

В следващата статия очаквайте разсейването на заблудите  за очакванията за приближаването на Нибиру, астрероид, комета или голям метеорит, както и смразяваща прогноза за тридневен мрак.