"Златни талони" насърчават съвестните шофьори

Всеки водач получава 39 точки, които в последствие се намаляват при нарушение

Нова по-оптимизирана, по-компактна и по-осъвременена наредба за контролните точки на шофьорите влезе в сила от понеделник, съобщи комисар Антон Антонов, началник отдел "Пътна полиция" при Главна дирекция "Национална полиция".

Тази наредба обединява две предишни наредби. Едната е наредбата, която определя първоначалния максимален брой на контролните точки и реда и условията за отнемане на контролните точки, а втората част е редът за възстановяване и допълнително обучение на водачи с отнети контролни точки.

Всеки един водач получава 39 точки в началото на придобиване на своята правоспособност, тъй като се счита, че след като е преминал обучение в съответните школи и изпит в Министерство на транспорта, той би следвало да е подготвен за движение по пътя. 39 е максималният брой на точките, които впоследствие могат да бъдат намалявани.

"Точките са отражение на дисциплината на водача, това не е наказание. Текстовете на наредбата са изписани така, че за нарушенията генериращи аварийност – предимство, изпреварване, скорост в населено място, употреба на алкохол, неспазване предимството на пешеходец, преминаване през ЖП прелез, в тези случаи се отнемат контролни точки", обясни комисар Антонов.

По думите му в Наредбата има бонус за водачите, които спазват правилата за движение: ако един водач 6 години не е допуснал нарушение на правилата за движение, има право да получи така наречения контролен талон на водач без нарушения и в този случай на него не му се отнемат контролни точки, с изключение на нарушенията за алкохол.

"Това е така нареченият "златен талон" като идеята е да се стимулират водачите, които спазват правилата за движение и обратното целевата група да е към водачите, които си позволяват да правят нарушения, които генерират аварийност", каза още комисар Антон Антонов.