КРС скастри мобилните оператори

Комисията иска по-коректно отношение към потребителите

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) проведе среща с трите мобилни оператора "Мобилтел" ЕАД, "Космо България Мобайл" ЕАД и "БТК" AД, както и със Сдружението за електронни комуникации (СЕК), за да обсъдят проблемите в сектора, съобщиха от КРС.

Трудностите на абонатите с достъпността и яснотата на индивидуалните договори, непредоставяне на детайлна информация за тарифата или пакета от услуги, както и неосигуряване на достъп на потребителите до Общите условия на предприятията, бяха основните теми на срещата.

Сканирането на подписи на граждани при сключване на договори с операторите също беше засегнато.

Според председателят на КРС д-р Веселин Божков, подобна практика предполага манипулация с личните данни и подписа на абоната. Регулаторът изиска от операторите да предоставят индивидуалните договори на абонатите си задължително на хартиен носител.

Председателят на КРС подчерта, че мисията и основната цел на Комисията винаги е била осигуряването на условия за развитие на ефективна конкуренция на пазара и среда, в която потребителите да имат възможност за информиран избор на услуги и за пълноценно упражняване на техните права.

С оглед защита на обществения интерес, КРС отново призова операторите към стриктно спазване на закона, както и за коректно и отговорно отношение към българските потребители.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен