За празника на жената откриват първият общински хоспис

Здравният министър в оставка пристига за официалния старт

Първият общински хоспис ще бъде открит официлно утре в сградата на МБАЛ - Бургас. За старта на здравното звено със социални функции се очаква да пристигне и здравният министър в оставка Десислава Атанасова.

По думите на директора на болницата д-р Героги Матев в новото звено на 10 етаж ще могат да бъдат долекувани и обгрижвани както лежащо болни, след тежки операции, така и хора нуждаещи се от рехабилитация и деца със специални потребности. 

Финансирането на хосписа ще става по клинични пътеки, чрез различни социални проекти, а при хората в неравностойно социално положение и със средства, отпуснати от община Бургас.

Въпреки, че в страната има над 10 хосписа, новият в Бургас е единствен общински и в него ще бъдат приемани пациенти без да се налага да правят огромни плащания. 

Откриването е в резултат от получените в приемната на кмета многобройни жалби от близки на хора с тежки заболявания, относно липсата на подходящо здравно заведение, в което те да бъдат настанени. Хосписът ще е с 25 легла.
"Това място няма да бъде хотел за стари хора, нито пък пансион за такива, които искат просто да им се обръща внимание. Това е мeдицинско взено, в което ще се извършва долекуване на вътрешни и нервни заболявания", уточни д-р Матев. 
В хосписа могат да остават и пациенти, които вече трябва да бъдат изписани след края на лечението, но още не се чувстват достатъчно укрепнали да се обслужват сами вкъщи и за тях трябва да се грижат близките - например след прекаран инсулт или инфаркт.
Според заместник-кмета по здравеопазване д-р Лорис Мануелян, в следващите месеци ще бъде открит и друг подобед обект към онкологичната болница, който ще бъде разположен на цял отделен етаж.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен