Пенсионираме се все по-рано, сочи доклад на НОИ

Хората предпочитат да взимат ниска, но сигурна пенсия в тежката икономическа криза

Преобладаващата част от пенсиониралите се през миналата година са излезли в пенсия по-рано от предвиденото, показва анализ на Националния осигурителен институт.

Хората предпочитат да се пенсионират по-рано, макар и да взимат ниска пенсия, за да допълват трудовия си доход в несигурната икономическа обстановка.

През 2012 година са се пенсионирали 89 879 души. Средната пенсионна възраст е била 56 години при изисквана за трета категория труд възраст от 60 години за жените и 63 за мъжете.

Но повечето нови пенсионери са под 60 години. Те са 46.1% като хората на възраст над 70 години са под 1%.

Хората от МВР, Министерството на отбраната и други силови ведомства са се пенсионирали доста по-рано от останалите - на средна възраст 49 години.

Преобладаващата част – 83.6% от новоотпуснатите инвалидни пенсии са на хора под 60-годишна възраст. Средният осигурителен стаж на пенсиониралите се през 2012 година с инвалидни пенсии е 18 години.

Средният осигурителен стаж при хората с намалена работоспособност над 90% е 18 години.

Има намаление на хората с инвалидни пенсии с 1.4%.  

Най-много са пенсионерите между 50 и 59 години. От НОИ посочват, че причините за това са както в по-високата заболеваемост на населението, така и в желанието да се допълва доход.