Качулати корморани гнездят и в Созополско

Птицата е засечена за пръв път на юг от Бургас

50 качулати корморана в полет към местата за нощувка засякоха орнитолози в района на Созопол. За пръв път е установено, че вида гнезди и на юг от Бургас.

"За пръв път на юг от града е документирано сигурно гнездене на качулат или както още го наричат среден корморан в района на община Сизопол. Голяма част от наблюдаваните птици са млади, което означава че все още не се размножават, докато възрастните качулати корморани, в тяхното характерно брачно оперение, се събират по двойки и заемат скалните ниши за гнездене", обясниха експерите от дружеството, които проучват птиците в Черно море.

До момента единственото потвърдено гнездене на вида в България е край Калиакра и Тюленово на север от Варна. Там размерът на колонията гнездящи качулати корморани достига до около 160 двойки. Птицата обитава европейските брегове на Атлантическия океан, крайбрежието на Средиземно и Черно море. Гнезди на колонии в скални ниши, по стръмни скалисти или песъчливи брегове.

Храни се предимно с дънни риби, които лови на дълбочина дори до 60 м. Видът е включен в Червената Книга на България в категорията "уязвим", поясниха още специалистите. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен