Царево иска нов ПУП заради плажа на Коросята

Общината иска да кандидатства по европрограми за облагородяване на крайбрежната алея

Да се изготви нов Подробен устройствен план, в който плажната ивица в местност Коросята в Ахтопол да бъде изключена от обхвата му, тъй като тя е изключително държавна собственост, предложи кметът на Царево инж. Георги Лапчев на сесията на местния ОбС. 

"Допускането се налага да се направи за втори път, поради неточности в първата процедура и неиздадена в срок заповед от 2009 г. Поради тази причина се наложи подготвянето на нова докладна до Общински съвет за допускане изработването на ПУП с вече прецизиран обхват и съобразен с новите разпоредби на Закона за устройство на територията от 2012г. Процедурата по обезщетение на собствениците ще приключи преди окончателното одобрение на плана", стана ясно по време на заседанието на общинския съвет.

Местните депутати дадоха съгласието си за изменение на плана, с цел отстраняване на неточности в действителното положение на крайбрежната алея в Ахтопол (започваща от мостика и достигаща до вълноломната стена), спрямо ПУП и действащата към момента кадастрална карта.

Изменението се прави с цел да се обособят отделни урегулирани поземлени имоти за озеленяване и крайбрежна алея, а плажната ивица да бъде изключена от обхвата на плана, тъй като тя е изключително държавна собственост. Това ще даде възможност на общината да кандидатства по европейски програми за облагородяване на крайбрежната алея.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен