Зам.-кметове умуват как да се отървем от боклуците

Предложиха създаването на общинско предприятие

Зам.-кметът по направление "Зелена система, екология и земеползване" Мария Бояджийска и зам.-кметът по направление "Финанси и стопанска дейност" Дончо Барбалов излязоха с предложение за създаване на общинско предприятие за третиране на отпадъците на София.

Столична община се ангажира с три скъпи проекта – инсталации за механично и биологично третиране, инсталации за компостиране и депо и пречиствателната станция, които трябва да решат проблемите с боклука.

Ще бъде създадено общинско предприятие, което е на пряко подчинение на кмета. Само по себе си то няма да бъде търговско дружество, а част от структурата на Столична община.

То няма да начислява печалба от услугите, които предоставя на общината. В същото време няма и да разпределя печалба. Всички месечни и тримесечни отчети ще бъдат изпращани в Министерството на финансите и след това най-вероятно тези отчети ще бъдат предоставяни и на Европейската комисия при поискване.

По думите на Мария Бояджийска, ако има някаква надплатена сума от общината, предприятието ще бъде задължено да я върне обратно в общината.

Тя обясни, не може да се получи неконтролирано разходване на средства, което най-много притеснява гражданите и общината.

Общинското предприятие като предмет на дейност ще включва управление, експлоатация на активите и поддръжка на новопридобитите активи. Персоналът му ще се назначава поетапно.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен