Предизборната кампания ще започне на 12 април

Кампанията ще продължи 30 дни

Предизборната кампания ще се открие на 12 април и ще приключи в 24,00 ч. на 10 май, реши късно снощи ЦИК.

Предизборната кампания се води задължително на български език. Гражданите, партиите, коалициите от партии, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги. Предизборните събрания са публични.

Кандидатските листи на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да имат застъпници, които ги подпомагат и представляват интересите им пред държавните органи, обществените организации и избирателните комисии.

Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода. Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден, като общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция от партии и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Застъпниците се регистрират в съответната РИК до 11 май по предложение по образец (Приложение № 40 от изборните книжа), подписано от представляващия партията или представляващите коалицията от партии лица или от изрично упълномощени от тях лица. Застъпниците не могат да бъдат придружители при гласуване на избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, допълват още от ЦИК.

Кампанията ще продължи 30 дни.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"