Зелена светлина за осем нови европроекта в Царево

Изгаждането на фитнес на открито и реконструкция на крайбрежна алея са сред плановете на общината

Реконструкция на крайбрежна алея от централната градска част на Царево до квартал Василико и изграждането на площадка за фитнес с уреди на открито са сред идеите, които община Царево може да реализира с евросредства. 

"На днешната сесия общинските съветници дадоха зелена светлина на нови осем европейски проекта. Два от тях ще бъдат по Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция, други шест - по Стратегия за развитие на "Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол - Царево", обясниха от местната администрация. 

По-мащабните от проектите са "Етнографска изложба Рибарски бит от древността", който ще обогати експозицията на местния музей и "Реконструкция и модернизация на морска сцена гр. Царево". По него ще се извърши реконструкция на морската сцена, изграждане на туристическа инфраструктура около сцената, полагане на осветителни тела и пейки и облагородяване на околното пространство.

Проект "Реконструкция и модернизация на пристанище гр. Ахтопол” пък предвижда подмяна на настилките, поставяне на нови пейки, парапет, кошчета за боклук и осветителни тела, изграждане на ел. и ВиК инсталации.

"На друга важна точка от дневния ред, Общинските съветници приеха допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Царево, с което се дава право на местните земеделски производители да ползват 50% отстъпка от таксата за тротоарно право", допълниха оттам. 

 

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен