Обезщетенията за отглеждане на дете ще бъдат изплатени на 12 април

От НОИ обещават занапред да превеждат детските до 10 число на месеца

Паричните обезщетения за отглеждане на малко дете за март ще бъдат преведени по банковите сметки на 12 април, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Изплащането на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст се извършва текущо след изтичане на месеца, за който се отнася обезщетението.

НОИ превежда сумите на всички майки в първите дни на следващия месец, за които са постъпили данни по декларация №1. За тези майки, за които данни в НАП се подават до 25-то число на следващия месец, превеждането на сумите се извършва съобразно сроковете за деклариране на промяна в обстоятелствата за отглеждане на детето (настаняване на детето в детско заведение, прекратяване на трудовия договор, прехвърляне на отпуска за отглеждане на дете от друг член от семейството, прекратяване на отпуска поради връщане на работа и др.) Занапред  обезщетенията ще бъдат изплащани до 10-то число на следващия месец, обещаха още от НОИ.
Припомняме, че през февруари стотици родители протестираха пред парламента срещу забавянето на детските. Тогава те настояваха размерът им да се увеличи, а получаването им да не е обвързано с минималната работна заплата и с доходите на семействата.

Въпреки протестите, обаче, добавките за отглеждане на дете до 2-годишна възраст запазиха своя размер от 240 лева месечно. Семействата с доходи под 350 лева месечно на човек пък получват по 35 лева надбавка за дете.