Нова нагласена поръчка на зелените

Поредният нагласен конкурс за 809 хиляди лева

Поредният нагласен конкурс за 809 хиляди лева за нов план за управление е обявен от дирекцията на ПП „Българка“. 

В публикуваната тръжна документация за новата поръчка на Дирекцията на парка е поставеното изключителното изискване: Участникът „да има поне един договор, по стратегическо и дългосрочно планиране  в защитени територии на абиотични и биотични фактори“.

Преди две години WWF България, ръководена  от Веселина Кавръкова и  „Зелени Балкани“  на съпруга й Тома Белев са спечелили  обществена  поръчка в парк Българка  с точно такъв предмет:  „Инвентаризация на биотичните компоненти на плана за управление на парк Българка“ на стойност 339 800 лв.

Освен за Участника, изискванията за „поне един договор, по стратегическо и дългосрочно планиране  в защитени територии на абиотични и биотични фактори“ са поставени и за  Ръководителя на екипа.

На това условие отговаря Алекандър Бардаров.  Той е участвал и в екипа на поръчката за 339 800 лева. Това е същият човек, който беше ръководител на екипа на „Обединение Пирин 2014“ на „Зелени Балкани“ на Тома Белев и фондация „Биоразнообразие“ на Петко Цветков в проваления план  за управление на Национален парк „Пирин“ Ограничителни изисквания са поставени  и за друг ключов експерт, който трябва да има „опит  в проекти за анализ или оценка  на управлението на защитени територии“.

На това условие отговаря Катерина Раковска, съпруга на съпредседателя на партия „Зелените“ – Андрей Ковачев. Същото условие беше включено в тръжната  документация за изработване на план за управлние на  Пирин и стана основание за отстраняването  от конкурса на признат експерт с над 30 годишен опит в областта на защитените територии – проф. Екатерина Павлова.

Това  осигури  победата на „Обединение Пирин 2014“, която по-късно беше отменена от КЗК и ВАС. С поставянето на такива ограничителни условия директорката на парк „Българка“ Мая Радева, която  е член на „ Асоциацията на парковете  в България“ с председател Тома Белев, очевидно  активно съдейства за спечелването на нови големи договори от партньорите на асоциацията -  WWF и Зелени Балкани.

Стига се и до абсурдната ситуация, вместо първоначален обявения срок 24 септември, датата  за прием на офертите да се променя с един ден без никакви мотиви. Като основната  цел е предварителното елеминиране на участниците. Това се случва в почти всички обществени поръчки, в които участват зелените, а възложители са дирекциите на националните и природни паркове.

Използването на такива методи и трикове е незаконно и е манипулиране на публична процедура  в полза на някой. Схемите и участниците в печеленето на големи обществени поръчки са едни и същи  - кръгът около WWF и „Зелени Балкани“.

Настояваме Министерство на земеделието и храните, Агенция за обществени поръчки и Сметната палата незабавно да предприемат мерки и да прекратят тази опорочена и незаконносъобразна процедура.

2.10.2013                               

 „Природата за хората и регионите“