Граждани изпратиха протестна нота срещу рекламите на ваксини

Писмото е адресирано до омбудсмана Константин Пенчев, всички българи, медии, МЗ и регулаторни органи

В редакцията на Bulgariautre.bg се получи писмо, в което родители протестират срещу телевизионните и печатни реклами на ваксини. Гражданите са крайно възмутени от съдържанието и свободното разпространение на тези материали и са решили да се обърнат към омбудсмана Константин Пенчев, всички българи, медии, министерството на здравеопазването и различни регулаторни органи, за да добие този проблем повече популярност и максимално много хора да се замислят какво гледат и имат ли право фармацевтични фирми да предлагат така свободно продуктите си.

Публикуваме писмото без съкращения и редакторска намеса.


ПРОТЕСТНА НОТА

ДО

КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ - ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА САМОРЕГУЛАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКРОННИ МЕДИИ
ЕЛЕКТРОННИ И ПЕЧАТНИ МЕДИИ
ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Като част от активното гражданско общество и като родители сме провокирани и крайно възмутени от рекламите на ваксини, разпространявани в печатен и телевизионен формат. Неприятно ни изненада фактът, че е подновено излъчването на тв реклама на „Ротарикс”, в разрез с влязло в сила преди две години решение за нарушения в нея, без да са осъществени никакви сериозни промени, както е предписано в решението. Продължава и рекламата на „Церварикс” чрез рекламни пана, брошури, върху здравни карти и по други начини, с некоригирани нарушения, въпреки решението на ЕК на НСС от тази година. Излъчва се и телевизионна реклама на ваксината „Синфлорикс”, съдържаща също заблуждаващи и манипулативни внушения.

Връщането на рекламата на "Ротарикс" в телевизионния ефир около две години, след като вече е била свалена от екран заради категорични нарушения, без никаква съществена промяна, грубо погазва и незачита Решение 64 от 9.06.2011 г. на Етичната Комисия към Национален съвет за саморегулация (ЕК към НСС), злоупотребява с правата и достойнството на българския зрител и родител.

Това действие поставя под съмнение безпристрастното и коректно издаване на разрешения от Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ). За рекламата излъчена през 2011 г. разрешението е под номер № А 119/29.04.2010 г. В съдържанието на рекламата са открити нарушения на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България. Сега излъчваният рекламен клип е със смислово непроменено съдържание, а разрешението от ИАЛ е под номер А 198/12.01.2012 г., от което може да си направим извод, че въпреки явните и признати нарушения, ИАЛ, а от там и рекламодателят не се чувстват длъжни да коригират рекламата по същество.

В предишната реклама се споменава, че „95% от децата под 5 години се заразяват с ротавирус”. В новата реклама се твърди, че „голяма част от децата под 5 години се заразяват с ротавирус”. Това не променя особено смисъла на текста. И не измества акцента на рекламата за внушаване на страх от болестта, за да се принудят зрителите да купуват рекламирания продукт.

Насаждането на тревога и паника, че детето може да бъде отделено от родителите и прието в болница цели въздействие на съзнателно и подсъзнателно ниво, а фалшивото чувство на сигурност се гарантира единствено от поставянето на ваксината Ротарикс - недопустимо! Тук прозира умисъл и злоупотреба, именно това е станало обект на жалбата подадена през 2011 г., и некоригиранo в рекламата след излязлото решение на НСС:

„Процесната търговска комуникация нарушава посочения текст от Етичния кодекс, тъй като без основание се възползва от инстинктивното чувство на страх или от нещастие, което родителите изпитват за здравето на своите деца….”

Само лекар-специалист има право да прецени и препоръча ваксина на родителите, но те са тези, които ще решат дали ще се възползват.

„По решение на здравните власти в България тази ваксинация е доброволна, а те са тези, които правят преценка на всички статистически данни и относими към ваксинацията фактори. Имунизацията срещу ротавирусите е включена от Министерство на здравеопазването, но в списъка на препоръчителните имунизации. Аргументите на рекламодателя, които се основават на безкористна загриженост за здравето и живота на децата, са неоснователни, тъй като не става дума за разяснителна или дарителска кампания, а за търговска реклама на лекарствен продукт. Отнася се за поведение на търговец, който рекламира продукта си с цел повишаване на приходите от продажбата на този продукт. Безспорно рекламният материал е одобрен от Изпълнителната агенция по лекарствата, тъй като отговаря на законовите изисквания, но не е съобразен с етичните норми, така както повеляват Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България.”

С връщането на рекламата в тв ефир без осезаема промяна, препоръчана в Решението на ЕК, създава усещането за демонстрация на сила и власт на компанията производител и поръчител на рекламата. С това си действие се показва, че единствената цел е финансова печалба, независимо от начина на постигане!

Недопустимо е като граждани на една съвременна европейска държава и най-вече като родители – настоящи и бъдещи, да позволим такава манипулация и гавра с нашата интелигентност, погазване на правата ни и фалшивата заинтересованост в рекламите за здравето на нашите деца!

Обръщаме се и към лекарите: Не позволявайте рекламите на лекарствени средства да изземат функциите Ви и да насаждат мнението, че знанията и опита Ви не означават нищо и не сте способни да комуникирате с родителите, че това което казва рекламата (явно и като скрит подтекст) е по-меродавно от прегледа и адекватното лечение!

Ротавирусните инфекции, дори и да създават опасност за минимална част от пациентите, това може и трябва да бъде преценено само и единствено от лекар-специалист! Правилното диагностициране и провеждането на адекватно лечение не са за подценяване! От рекламата се създава фалшивото чувство за сигурност – скритото послание може да се асоциира с: „ваксинирай и няма да имаш проблем, детето ще спи вкъщи”.

„Рекламното послание съвсем преднамерено предизвиква страх у родителите и дори умерена паника, които да мотивират търсене и консумация на рекламирания продукт.”

Механизмът на заразяване, протичане, дигностициране и изходът на ротавирусната инфекция в най-общи линии показва, че само при много малка част от заболелите, инфекцията протича с усложнения, за които се налага болнично лечение, противно на внушаваното в рекламата.

Добрата хигиена, старателното измиване на продуктите и достатъчната топлинна обработка имат съществено значение за ограничаване и ликвидиране на заболяването, а доказването му става чрез лабораторни изследвания и единственото решение не е ваксината, както се внушава от рекламния клип!

По-целесъобразно ще бъде според нас, да се съсредоточат сили и енергия върху повишаване здравната култура и личната отговорност към собственото и на околните здраве, отколкото да се създава илюзорното усещане за комфорт, безпроблемност, безопасност и единственото условие за тях да е само ваксинацията! Все едно се казва „Живей в мизерия и незнание – ти си спасен, защото си ваксиниран!”.

Друг важен момент, който се пропуска в рекламата е, че има някои противопоказания за ваксинация, описани в листовката на продукта, които само лекар може да определи, независимо от въздействието на рекламата, че ваксината е предназначена за всички. Важно е да се отбележи, че след ваксинация може да възникнат усложнения:

„Както всички лекарства, тази ваксина може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.”

Наблюдаваме гореизброените нарушения, умишленото предизвикване на ужас от болести, риск за здравето на детето, ако не е ваксинирано, внушавана измамна сигурност, ако е ваксинирано и в продължаващото рекламиране на „Церварикс” под различни форми, предимно чрез рекламни пана и брошури във всички здравни, учебни заведения, търговски центрове и на всевъзможни места, включително и върху ученическата здравна карта, което е грубо натрапване и манипулиране на родителското мнение, а по-лошото е, че децата също имат достъп до тези документи и се въздейства негативно върху психиката им като им се внушава, че ще умрат от рак на маточната шийка, ако не се ваксинират с „Церварикс”. Това е поредното нарушение и незачитане след излизането на Решение № 133 на ЕК към НСС от 11.04.2013 г. за груби нарушения в цялата рекламна кампания на ваксината!

Подобни нарушения има и в телевизионната реклама на „Синфлорикс”. Твърдението, че „неваксинираният Петьо отново има отит” е манипулативно и подвежда хората, че само неваксинираните боледуват и че те задължително ще се разболеят многократно от отит. Същевременно фирмата производител обяснява в кратката характеристика на продукта, че отитът на средното ухо се причинява от много микроорганизми, различни от серотиповете във ваксината – доказателство, че и ваксинираните боледуват от отит. В рекламата на ваксината се твърди и че „защитава от отит“, което не е съвсем вярно, защото в кратката характеристика на продукта (КХП) пише:

„Очаква се защитата срещу отит на средното ухо, причиняван от пневмококовите серотипове във ваксината, да бъде значително по-слаба в сравнение със защитата срещу инвазивно заболяване. Освен това, тъй като отитът на средното ухо се причинява от много микроорганизми, различни от серотиповете на Streptococcus pneumoniae във ваксината, очаква се цялостната защита срещу отит на средното ухо да бъде ограничена”.

Рекламите на ваксини като лекарствен продукт са специфична материя, за която са нужни медицински познания и в този смисъл се злоупотребява със зрителя, като се използва незнанието му, манипулирайки и умишлено внушавайки тревога и паника за децата му чрез рекламиране. Затова считаме, че не трябва да има реклами на ваксини под никаква форма, както това е валидно и за всички останали лекарствени продукти, които се използват само по лекарско предписание и преценка! Или ако се допуска такова рекламиране, то да е стриктно контролирано от съответните институции.

Прави впечатление, че нито една реклама на ваксина в България не е коректна, прецизна и точна, независимо дали се отнася за телевизионна или друг вид реклама.

Апелираме институциите занапред да съблюдават по-стриктно издаването на разрешения за реклами и контрол над тях, защото в противен случай чрез заблуждаващи внушения на родителското мнение се поставя в риск здравето на децата, а това е недопустимо.

Ние, като активни и свободомислещи граждани на Република България считаме, че е нередно поставянето на финансовите интереси над здравето и благополучието на населението чрез манипулативни рекламни кампании; безцеремонното и нагло потъпкване на нашите интереси като граждани на тази държава и като родители; грубото незачитане на влезли в сила решения на съответните институции, които са установили категорични решения в рекламите; вменяването на страх и тенденциозното поднасяне на заблуждаващи рекламни внушения! Ще направим всичко по силите си, за да не позволим това да се случва и в бъдеще!"