Издръжката на живот стигна 560 лв месечно за човек

За четиричленно семейство са нужни 2 248 лв.

 Издръжката на живот на един член от четиричленно домакинство - двама възрастни и две деца, в края на месец септември т.г. достигна сумата от 562.19 лв.

За да покрива разходите за храна, жилище, образование, здравеопазване спрямо средните български стандарти, на едно такова семейство общо месечно са необходими 2 248 лв.

Това е един от изводите, които съобщи Виолета Иванова, старши изследовател в Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ.

През третото тримесечие издръжката на живот отчете намаление с 0.3% спрямо предходния период на наблюдение и с 0.1% на годишна база. За тази тенденция съществен принос имат поетапното намаление на цените от началото на годината на регулираните стоки - електроенергия, топлоенергия, природен газ, както и намалението на цените на основните зърнени култури на международните пазари и на специфичните за сезона плодове и зеленчуци. Отчита се и трайно свитото потребление на населението като основната причина за това са ниските доходи, високите нива на безработица и бедност, подчерта Иванова.

Само за последните 4 г. издръжката на живот нарасна със 17.5%- при хранителните стоки с 21.7%, а при нехранителните - с 13.8%. Всичко това не води до повишаване на жизнения стандарт на българите, а ниските цени водят и до спад на икономическата активност, до фалити на фирми и до освобождаване на персонал.

Нараства броят на бедните домакинства от 22% на 23%, обобщи Виолета Иванова, но се увеличават високодоходните домакинства като "ножицата" между тези две групи се разтваря още повече, допълни тя .Границата на бедност, базирана на потребителска кошница от 77 жизненоважни стоки и услуги за физическо оцеляване достигна 212.22 лв. на 1 лице.