Бургаското летище с автоматична паркинг система

Предвиждат се 120 места за автобуси и още 323 за автомобили

Автоматична паркинг система ще бъде изградена на бургаското летище. Идеята е да има контрол на входа и изхода на аерогарата с автоматизиране на разплащанията за престой на паркинг зоните.

Предвижда се автомобилният поток да се насочи по отделни платна с по три ленти. След реконструкцията летището ще ползва 4 паркинга за автобуси с общо 120 места и 4 паркинга за автомобили с общо 323 места, пише stroitelstvo.info.

До 18 ноември е срокът за подаване на оферти в процедурата, обявена от "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД за избор на изпълнител на "Проектиране, доставка и монтаж на автоматични паркинг системи на летище Варна и летище Бургас".

Целта на поръчката е да се възложи проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системата за контрол. Системата следва да бъде съобразена с изискванията и функционирането на летищата, като се вземат в предвид засилени потоци от автомобили и усилено търсене на паркинг места в определени периоди и часови пикове на туристическия сезон.

При разработката на проекта трябва да се вземат под внимание четири приоритета. Първият е да се обслужи регулираният входящ и изходящ поток от автомобили и автобуси. Вторият е да се контролира пропускането на относително постоянния брой автомобили на летищни служители и персонала на обслужващи компании, включително и автомобили под наем, таксита и други автомобили със специално предназначение.

От летището напомнят, че е важно чрез системата да се постигне бързо, лесно достъпно и удобно автоматизирано плащане на престоя и напускане на летищната зона. Последният, но не и по важност, е новата автоматизирана паркинг система да бъде напълно интегрирана с летищната комуникационна структура.
Сред основните изисквания към системата са коректно и бързо обслужване на шофьорите и минимализиране престоя на превозните средства на контролните пунктове, да разрешава осъвременяване с разширена функционалност – добавяне на допълнителни хардуерни компоненти като бариери, входни и изходни терминали, разплащателни терминали и др.
Участниците в процедурата трябва да имат опит в изпълнение на поне два подобни проекта през последните десет години, като поне единият от тях е на обект първа категория. Гаранцията за участие в процедурата е 2000 лв.
Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта. Показателят с най-голяма тежест - 70%, е предлаганата цена. Останалите показатели с равна тежест са техническото предложение, гаранционните условия и срокът за изпълнение.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен