Промени в конкурса за изграждане на Монументален комплекс "Васил Левски"

Сдружение „Аз Обичам България”, автор на заданието, е в непрекъснат контакт с всички професионални гилдии, имащи отношение към изграждане на Монументалния комплекс „Васил Левски” край гр. Свиленград.
В тази връзка на 05.11.2013г. в Съюза на архитектите в България се проведе кръгла маса с идеалната цел да консолидираме усилията за осъществяване на проекта. Кръглата маса се инициира от сдружение „Аз обичам България”, със съдействието на САБ и арх. Георги Бакалов (председател на САБ) – в качеството си на водещ на кръглата маса. Участие във форума взеха родни специалисти в областта на архитектурата, скулптурата и изобразителното изкуство.
Поради възникнали въпроси от страна на (Вас) професионалните колективи, които се регистрираха за участие в конкурса за идеен проект за изграждане на Монументален комплекс „Васил Левски” и по препоръки на професионалистите, взели участие в кръглата маса се предложиха, съгласуваха и приеха следните промени:

Промяна 1:
/Конкурсна програма/
9. Срокове
• Дата на обявата – 10.10.2013г.
• Срок за регистрация за участие – 31.10.2013г.
• Срок за задаване на въпроси – 15.11.2013г.
• Срок за предаване – 31.01.2014г.
• Дата на отваряне на пликовете /публично/ – 19.02.2014г.
• Решение на журито – 03.03.2014г.

Да се чете:
9. Срокове
• Дата на обявата – 10.10.2013г.
• Срок за регистрация за участие – 31.10.2013г.
• Срок за задаване на въпроси – 15.11.2013г.
• Срок за предаване – 15.03.2014г.
• Дата на отваряне на пликовете – 31.03.2014г.
• Решение на журито – 15.04.2014г.


Промяна 2:
/Задание/
3.1. Общата височина на скулптурата (заедно с основата) да е не по-малка от 100м.

Да се чете:
3.1. Общата височина на монумента да е не по-малка от 100м.
Препоръчително е комплексът да може да се възприема от далечно разстояние и в движение, но също така и да „общува” с посетителите отбизо.


Забележка: Още веднъж дължим пояснение, че няма изискване фигурата на Васил Левски да е разгъната по цялата височина на Монумента.

pametnik.bg