EVN приключи подготовката за зимния сезон

Дружеството е създало необходимата организация за действия при усложнени условия

EVN България Електроразпределение посреща започналия вече зимен сезон с подготвени съоръжения и сътрудници.

Дружеството посреща зимния сезон с достатъчен запас от складови наличности и необходими материали. Както във всяка една община на лицензионната територия на дружеството, внимание беше отделено и на зимните курорти и туристически центрове.

В подготовката на EVN България са извършени инспекции на 56 500 км мрежи средно и ниско напрежение, подменени са 1720 стълба по мрежи средно и ниско напрежение, извършени са инспекции на всички трафопоста и възлови станции, собственост на дружеството. Във всеки един трафопост е направена цялостна и комплексна проверка на съоръжението и оборудването, извършена е доставка на материали и техническо оборудване по места, преглед на специализираната механизация – 369 високопроходими автомобили, 8 моторни шейни и 30 високопроходими автовишки. Допълнително са осигурени и 2 броя АТВ, оборудвани с вериги, които се използват в труднодостъпни места. Доставена е специализирана техника и материали – дистанционни щанги за сваляне на лед от проводници, 150 комплекта снегоходки, инструменти за работа под напрежение. Специалистите на дружеството монтират дистанционни щанги между проводниците на въздушните линии против допир в случай на буря или силен вятър. Дружеството е осигурило и дизел-генератори, в случай на екстремни атмосферни условия, които забавят бързото възстановяване захранването при аварии, подготвени са автомобили за работа при зимни условия, изградена е вътрешна мрежа в дружеството за бърза комуникация, независима от външни доставчици. Въведена е модерна система за телемеханика, която позволява дистанционно управление на съоръженията по мрежата. През 2013 г. бяха изградени 36 нови обекта с дистанционно управление от общо 252. Сформирани са 76 дежурни екипа. Усъвършенствана е система за координация на аварийните екипи  чрез използване на GPS. Създадена е възможност за включване до 1200 сътрудници при извънредни ситуации. Допълнително включване на външни фирми при необходимост.

Отчитайки опита от работата на дружеството в условия на тежка зимна обстановка, дружеството е създало необходимата организация за действия при усложнени условия: въведена е организация на аварийните екипи, налице са 6 центъра за кабелни лаборатории, 2 специализирани диспечерски звена за управление на мрежата и 4 центъра за специализирана техника.

В случай на необходимост в дружеството е създаден процес за работа при кризи и активиране на координационен кризисен щаб.

На разположение на клиентите е също и денонощният телефонен център на дружеството, където клиентите могат да се информират по различни въпроси или да подават сигнали за евентуални аварии.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен