Язовир Гита е в изправност

Това установи проверка на областния управител на Стара Загора Живка Аладжова

Стената на язовир "Гита" се поддържа в добро състояние, проводимостта на преливника е освободена от наличие на храсти, дървета и наносни отложения. Другото облекчително съоръжение – изпускателят, е в пълна изправност. При аварийна ситуация към язовира е осигурен достъп на тежка механизирана техника.

Това установи проверка на областния управител на Стара Загора Живка Аладжова заедно с експерти от Басейнова дирекция – Пловдив, областна администрация и община Чирпан. Целта бе да се установи стопанисването на язовира, който е в списъка на потенциално опасните водни обекти в област Стара Загора.

През месец октомври Междуведомствената комисия докладва на областния управител за състоянието на водните басейни в областта и даде предписания за тяхното техническо поддържане в зимни условия. Живка  Аладжова  провери конкретните резултати от безопасното ползване на водния обект, който е общинска собственост, но е отдаден на концесия. Във фокуса на проверката бе състоянието на язовирната стена, преливникът и основният изпускател. Освен това бе прегледана документацията на язовира и аварийния му план.

В момента няма основания за притеснения за  състоянието на язовир „Гита 1”, уверява областният управител. Ако продължаваме да поддържаме добра комуникация и координация, ще съумеем да избегнем евентуални критични ситуации, допълни Аладжова.

Язовирът е с площ 378 дка и се използва за промишлен риболов.