Парламентът заседава извънредно за Бюджет 2014

За поредна седмица депутатите ще работят извънредно. Заседанието е посветено на приемане на второ четене на Закона за държавния бюджет за 2014 г. Народните представители ще гласуват текстовете от бюджета втора седмица.
В програмата на извънредното заседание е включено и обсъждане на второ четене на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, първо гласуване на Закона за здравното осигуряване, първо четене на промените в Кодекса за социално осигуряване, първо четене на промените в Закона за рибарството и аквакултурите, второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Предстои депутатите да гласуват повторно и оспорените разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, приет от Народното събрание на 24 октомври 2013 г., върнат с Указ на Президента на Републиката.
Извънредното заседание ще започне в 10.00 часа и ще продължи до 16.00 часа.
Парламентът ще заседава извънредно и утре, за да може окончателно да се приеме бюджетът за 2014 

Припомняме, че в петък В петък за сметка на парламентарния контрол депутатите продължиха да обсъждат и да приемат текстове от бюджета за догодина. Въпреки това, те не успяха да напреднат много в работата си.

Беше прието, че общините ще получат 100% от средствата за делегираните дейности за образование, социална политика и култура. Депутатите решиха също да се увеличи от 270 на 340 лева обезщетението за безработица на съпругите на военнослужещите.