И офисите в блокове ще се санират с европари

Офисите и помещенията за стопанска дейност, които се намират в жилищни блокове, кандидатстващи за саниране, също ще получат 75% от средствата за обновяването безвъзмездно. Единствените разходи, които собствениците на такива помещения ще трябва да поемат изцяло за своя сметка, са за монтирането на съвременна дограма на помещенията.

Това съобщават от Министерството на регионалното развитие.

Промяната е направена наскоро, тъй като сред кандидатите имало и блокове, в които се помещават офиси. Най-често такива се ползват от малкия бизнес.

Отпускането на 75% безвъзмездна помощ за тях ще важи, независимо на какъв етап от процедурата се намира сградата. Ако вече са направени подробните сметки, фирмата проектен мениджър ще ги преизчисли. Ако блокът е преминал етапа на сключване на окончателно споразумение за саниране, към него ще се подпише анекс специално за офисите и апартаментите, в които се извършва стопанска дейност, обясниха от министерството.

Друга промяна в правилата на проекта предвижда собствениците на апартаменти да платят не 30%, а само 15% от стойността на санирането до 10 работни дни, след като се сключи окончателното споразумение с министерството за саниране на блока. Тези пари се внасят в специална сметка и стоят там до окончателното приключване на обновяването на сградата. Остатъкът от парите се плаща след това.

До началото на януари 2014 г. над 230 блока в цялата страна бяха кандидатствали за безвъзмездна помощ за саниране по проекта, финансиран от оперативна програма "Регионално развитие". В същото време парите по този проект са разчетени да стигнат за около 180 жилищни блока, но тъй като кандидатстват предимно малки сгради, от министерството се надяват средствата да стигнат за повече сгради. Сключването на договорите ще става по реда, по който блоковете са кандидатствали, т.е. предимство ще имат тези, които са подали по-рано документи. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен