Расте цената на земята

Пазарът на земеделска земя се активира

Средната цена на един декар земеделска земя в област Стара Загора се увеличава с 21.6% през 2011 г. и с 35.2% през 2012 година, спрямо 2010г., показва изследване на НСИ за периода 2010 - 2012г.

И през трите години най-висока е цената на земеделската земя в община Опан - 298 лв. на декар през 2010 г., 369 лв. на декар през 2011 г. и 435 лв. на декар през 2012 година.

Изследването отчита нарастваща активност на пазара на земеделска земя в областта. Броят на сделките през 2012 г. е с 3.4% по-висок спрямо 2010 година. Размерът на продадените площи през 2011 г. спрямо предходната година отбелязва спад с 6.9%, докато през 2012 г. е регистрирано увеличение с 9.1% спрямо 2011 година.

Според категорията на земята по начин на трайно използване, нивите са основната категория земя, продавана в област Стара Загора. Въпреки известно намаление на сделките с ниви, за сметка на увеличаване сделките с лозя, през 2010 г., нивите представляват 90.3% от броя на сключените сделки, през 2011 г. - 88.1%, а през 2012 - 90.1%. Нивите заемат най-голям дял и в общия размер на продадената земеделска земя - 96.3% през 2010 г., 94.3% през 2011 г. и 96.4% през 2012 година.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"