Последно: Слънчев бряг остава със старото ръководство, засега

Според състав на Бургаския окръжен съд изборът на нов борд на директорите не е законосъобразен

Бургаският окръжен съд е спрял вписването на новия тричленен директорски борд на "Слънчев бряг" АД в Търговския регистър на 21 януари.

Дни след това Агенцията по вписвания отказа да впише новоназначения прокурист Веселин Маринов с мотива, че е избран от нелегитимен, невписан в регистъра  директорски съвет.

Така ситуацията около ръководството на АД-то се връща в изходната точка от началото на годината, когато Комисията за финансов надзор отмени избора на нов Съвет на директорите и остави управлението на дружеството в ръцете на старото му ръководство.  

В началото на 2014 г. комисията установи процедурни нарушения при избора на новия борд на извънредното общо събрание на акционерите в края на декември.

Тогава в предложения състав на директорите в последния момент бяха направени промени и от борда отпаднаха лидера на БСП Бургас Евгени Мосинов и Валентин Михалев, които бяха заменени с Веселин Маринов и Таня Власиаду.

С новите две кандидатури комисията не се съгласи, отмени решенията на общото събрание и постанови да се свика ново събрание на акционерите. Няколко дни по-късно, на 13 януари,  КФН неочаквано ревизира решението си и излезе с друго становище. Според него трима от членовете на борда – Йордан Георгиев, Румен Кулев и Светолзара Енчева са  „надлежно избрани“ и могат да сформират редуциран, тричленен Съвет на директорите. Комисията постанови те да бъдат вписани като членове на новия директорски борд на дружеството.

На 16 януари тричленката провежда първото си заседание, на което за председател е  избран Йордан Георгиев, а за прокурист – Веселин Маринов. 

Така докато излезе окончателно законово решение "Слънчев бряг" АД ще се управлява от досега действащия съвет на директорите и от изпълнителния директор Златко Димитров.