Проектът „Lafka” на Пеевски стигна до съд в Бургас

500 фирми внесоха колективна жалба срещу монополиста

Колективна жалба срещу проекта „Lafka”, с искане в Бургас да не бъде допуснато постяването на павилиони на фирмата, бе внесена в Административния съд. Документът е подписан от 530 търговци, които са решили по съдебен ред да се стопира инвазията на веригата. Днес жалбата бе входирана от председателят на Асоциация на дребния и среден бизнес в Бургас Николай Димитров. Той е категоричен, че стъпването на „Lafka” в града, ще бъде причина за унищожаване на бизнеса на тютюневите търговци. В Бургас “Lafka” планира да постави 120 обекта. Димитров обясни, че търговците в Бургас се възпротивяват и на решение на местния парламент от лятото на 2013 година, с което според тях се облагодетелства бизнесът на Пеевски. Съгласно новите текстове от Наредбата и по-конкретно чл.2 ал. (3) т.2 преместваемите обекти могат да бъдат предназначени за продажба на стоки и услуги: печатни произведения, тютюневи изделия и дребно пакетирани стоки, като чл.4 ал. (2) придоби следното съдържание  - Едно лице има право да получи разрешение за поставяне за не повече от един преместваем обект върху имотите общинска собственост, с изключение на обектите за търговия с обектите по чл.2, ал.3, т.2, елементите на градското обзавеждане, обектите разположени в територии отдадени на концесия от общината. Именно тези промени разбуниха духовете, тъй като създавали предпоставка за монополизиране на пазара. При досега действащата уредба търговците, осъществяващи дейност по продажба на тютюневи изделия и/или дребно пакетирани стоки на територията на Община Бургас, имаха право да получат разрешение за поставяне върху имот - общинска собственост на един търговски обект. Бургаските търговци настояват да отпадне добавката „тютюневи изделия и дребно пакетирани стоки” и възможността за получаване на разрешение за поставяне за повече от един обект да се отнася единствено и само за продажба на печатни произведения.