Нова спортна площадка в Павел баня?

Инициативните младежи имат и конкретно предложение за визията на новата спортна площадка.

В края на лятото на 2013 година в Общинска администрация Павел баня бе получено писмо от група младежи от града, които изявяват желание за съдействие за изграждането на спортна площадка в курорта. Идеята им бе разгледана както от общинското ръководство, така и на редовно заседание на Консултативния съвет по туризъм. В резултат на което предложението на учениците и студентите е включено в проект на Общината към Министерството на околната среда и водите и Националната кампания "За чиста околна среда - 2014" - "Обичам природата и аз участвам". С реализацията на проекта ще се постигнат следните конкретни цели:

~ Почистване на замърсени територии в град Павел баня (паркова зона);

~ Залесяване с подходящи за климатичната област дървесни видове;

~ Създаване на приятна жизнена среда за жителите и гостите на града;

~ Създаване на спортна площадка;

~ Реализиране на желана от местното население инициатива;

~ Повишаване атрактивността на града;

~ Ангажираност от страна на общината и местното население относно поддържане на изградения спортен кът.
От реализацията на проекта ще се възползват 3100 преки бенефициенти /населението на град Павел баня/ и над 33 000 непреки бенефициенти /среден годишен брой туристи в курорта/.
Проектът подлежи на одобрение за финансиране.
Младежите, инициатори на молбата към общинското ръководство, имат и конкретно предложение как трябва да изглежда новата спортна площадка. Тя трябва да е подходяща за разнообразни двигателни упражнения, които да натоварват различните групи мускули в човешкото тяло. Освен това учениците и студентите са на мнение, че подобно съоръжение би се ползвало с успех не само от тях като целева група, а и от всички жители и гости на Павел баня, които обичат спортните  занимания.
Площадката ще съдържа метални лостове, успоредка и други конструкции, които са необходими, за развитието в Павел баня на все по-популярния у нас "уличен фитнес".Снимка на Деня

Щрихи от Плевен