Данъчни облекчения за млади семейства с ипотекиран дом

Едно семейство е данъчно "младо", когато поне единият от съпрузите не е навършил 35 г.

Младите семейства с ипотечен кредит ще могат да се възползват от данъчни облекчения, информира на официалната си страница Националната агенция за приходите.

Ако един от членовете на младо семейство е взел ипотечен кредит през изминалата 2013 г. и си е купил жилище с него, чрез данъчната си декларация може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема през годината.

За целта към годишната декларация трябва да се приложи специален документ от банката кредитор - в него трябва да е описан размерът от направените през годината лихвени плащания. Освен това се подава едновременно и трети документ, в който съпругът или съпругата на кредополучателя декларира, че няма да се възползва от намалението на данъка.

Приспадането от данъчната основа означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит, се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък, уточнява НАП.

За да попаднет в обхвата на данъчното облекчение, кредитополучателите трябва да отговарят на следните условия:

1. Да са семейства: лицето, взело ипотечен кредит, трябва да има сключен граждански брак не по-късно от 31 декември
2. Да са млади: поне един от двамата съпрузи трябва да не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за взимане на кредит
3. Да нямат друго жилище: друго условие е ипотекираният дом да е единственото жилище за семейството през данъчната година; за обезпечение на кредита не може да служи и жилище, незакупено с кредита
4. Данъчното облекчение може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата

Ако отговаряте на тези условия, трябва да подадете годишната си данъчна декларация в срок с всички изискуеми документи. Данъчната кампания приключва на 30 април.

Повече информация за условията е публикувана на сайта на приходната агенция.