Общински съветници в Царево против спирането на ОУП

Държавата абдикира под натиска на гражданските протести, смятат част от съветниците в морския град

Общински съветници в Царево приеха днес декларация срещу спирането на Общия устройствен план (ОУП) на морската община. Решението за спирането на ОУП бе взето преди ден от министъра на регионалното развитие и благоустройството Десислава Терзиева и подкрепено от министъра на екологията и водите Искра Михайлова. С декларацията съветниците се обявяват против действията на министър Терзиева и министър Михайлова.
"Техните заповеди са преждевременно издадени, преди да е налице одобрен план за управление на природен парк "Странджа" и без да е проведен предлагания от кмета на община Царево диалог между заинтересованите страни - държава, местна общност, неправителствен сектор и инвеститори по онези части от действащия ОУП, които са дискусионни и по които би могло да се постигне някакъв предварителен консенсус. Вместо това с посочената заповед МРР е одобрил задание за проектиране на изменението на ОУП, което не е предварително обсъдено с останалите заинтересовани страни и е предпоставка за бъдещи остри дискусии.
Разрешеното с тези заповеди изменение на ОУП на община Царево необосновано се разпростира върху цялата територия на община, а не върху онези нейни територии, които са проблемни от гледна точка на природозащитното законодателство. По този начин се спира всякаква инвестиционна инициатива и за онази част от територията на общината, град Царево и на север от него, която не попада в границите на природен парк "Странджа" или в други защитени зони и в която е налице остра нужда от процедирането на ПУП за обекти на публичната инфраструктура (разширение и откриване на нови гробищни паркове, водопроводи, електропроводи, общински пътища и др.)

Няма да се разрешат противоречията между държавата, местните хора, гражданското общество и бизнеса, заложени в действащия ОУП на община Царево, защото за по-голямата част от атрактивните терени в близост до морския бряг има вече одобрени ПУП!

С инициирането на нова процедура по изменението на ОУП на община Царево, държавата в лицето на МРР и МОСВ абдикира под натиска на гражданските протести от отговорностите си по урегулирането на наболелия проблем с действащия ОУП на община Царево, тотално блокирайки по този начин за неопределено време нейното развитие", се казва в декларацията.
Съветниците предлагат решенията на двете министерства да бъдат отменени незабавно, да се организира и проведе кръгла маса на територията на общината между представителите на държавата, органите на местно самоуправление, местната общност, ръководството на природен парк "Странджа", заинтересованите неправителствени организации и представители на инвеститорите, на която ясно да се дефинират проблемните части от действащия ОУП на община Царево, възможните начини за тяхното разрешаване и алгоритъма, по който това трябва да стане.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен