Започна изграждането на най-добрата пречиствателна станция в България

Водният проект на Казанлък е на стойност 23 млн.лв

Със символична първа копка поставиха началото на изпълнението на втория етап от водния проект на Казанлък. На площадката на Градската пречиствателна станция за отпадни води с тържествена церемония започна изпълнението на инженеринговите дейности по най-мащабния до този момент проект на общината. Това е “Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък“, който е на стойност близо 23 млн. лв. и е финансиран от  Кохезионния  фонд  на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Oперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“.

Проектирана през 80-те години на миналия век, реално строителството на казанлъшката пречиствателна станция започва през 1984 г. През 2000 г. станцията е открита официално и е въведена в експлоатация. Тъй като е строена в продължение на 16 години, още с откриването й преди 14 години се говори, че оборудването вече е морално остаряло. Градската пречиствателна станция пречиства битовите отпадни води на 50 хил. жители на Казанлък и поема пречистените от локалните станции промишлени води на големите казанлъшки предприятия. С функционирането на станцията се преустановява замърсяването на р. Тунджа. Много важен резултат е, че с нейното функциониране се поддържа чиста вододайната зона на Стара Загора и се подобрява екоравновесието в целия регион. Обектът ще даде възможност за реализация на ВиК-проекти, позволяващи включването и на отпадните води от населените места Шипка, Шейново, Крън, Енина Копринка.

Според ръководителя на Управляващия орган на ОПОС Спиридон Александров това е най-добрата пречиствателна станция в България, изградена по ОП „Околна среда“. Ефектът от нейната цялостна модернизация ще се почувства осезаемо, особено за жителите на с. Овощник.

С новия проект за реконструкция и модернизация на пречиствателната станция ще бъдат отстранени биогенните елементи азот и фосфор, ще се намали енергоемкостта на цялата станция, ще се въведе много по-добра автоматизация на процесите и ще се направи третиране на утайките посредством метантанкове и филтърпреси, допълни ръководителят на проекта Кънчо Христов.

Община Казанлък е бенефициент по проект “Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък“, който се финансира  от  Кохезионния  фонд  на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Oперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Проектът е на обща стойност 23 млн. лв., от които 1,4 млн. лв. собствен принос на Община Казанлък. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 22 млн. лв.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен